Valmistuneet kertovat -

Metsätalousinsinööri
MetsäGroup ja
metsäalan yrittäjä

Metsiemme miehetOpiskelijat kertovat -

Metsätalousinsinööri (AMK)

HAMK Stories >
videoblogi 2015
Metsätalous – työelämä tarvitsee nyt biotalouden osaajia

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Metsätalous

HAMKissa opiskelet monipuoliseksi metsätalousinsinööriksi, jonka työssä yhdistyvät luonto, tekniikka, talous ja työskentely ihmisten parissa.

 

metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto

Kiinnostaako ura metsätalouden neuvonta-, osto- tai suunnittelutehtävissä – tai vaikka metsäalan markkinoinnin tai matkailun parissa? Metsätalousinsinööristä on moneksi.

Metsätalousinsinöörinä voit työskennellä teollisuuden, hallinnon tai yksityismetsätalouden palveluksessa tai yrittäjänä.

 • Osaat myydä, suunnitella ja toteuttaa metsätalouden palveluja.
 • Tiedät metsänhoidon, metsänarvioinnin ja tietotekniikan hyviä käytäntöjä – tunnet metsän eri käyttömuodot.
 • Neuvot ja palvelet asiakkaita niin puunhankinnan kuin luonnonhoidon ja ympäristönsuojelun näkökulmista.
 • Huomioit uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön metsänhoidossa ja bioenergian hankinnassa.

Metsä tutuksi monelta kantilta

Opiskelujen aikana metsä tulee kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti tutuksi:

 • Tutustut metsään ja opiskelet metsäarviointia.
 • Syvennyt metsänhoitoon, käytännön puunkorjuuseen ja metsäsuunnitteluun.
 • Opiskelet myös taloutta, käytännön kielitaitoa ja asiakaspalvelua.

Voit rakentaa oman näköisesi oppimispolun laajasta metsäopintojen valikoimasta, kuten bioenergiasta, paikkatiedosta, puunhankinnasta tai puun jatkojalostuksesta.

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet myös yritystoimintaan. Opiskelijaosuuskunnassa pääset harjoittelemaan yrittäjyyttä käytännössä.

Suoritat metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon päätoimisena päiväopiskeluna noin 3,5 vuodessa.

Metsätalousinsinöörillä on vaihtoehtoja

Kun valmistut metsätalousinsinööriksi, voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin. Tuleva työnkuvasi voi olla

 • asiakaspalvelutyötä, jossa opastat ja neuvot metsänomistajia metsien hoidossa tai hankit puuta metsäteollisuuden tarpeisiin
 • metsänhoidon sekä puunkorjuun suunnittelu- ja esimiestehtäviä
 • energiapuunhankintaan ja uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvää toimintaa
 • riistanhoidon ja ympäristönhoidon tehtäviä
 • retkeilyalueiden käytön suunnittelua tai työtä luontomatkailun palvelujen parissa.

Monikansalliset metsäteollisuusyritykset ja erilaiset hankkeet tarjoavat mahdollisuuksia myös kansainvälisiin tehtäviin.

Metsätalousinsinöörin ammattinimikkeitä ovat mm.

 • metsäasiantuntija
 • luonnonhoidon asiantuntija
 • metsäsuunnittelija
 • puistomestari
 • kaupunkimetsänhoitaja
 • luontovalvoja
 • puunostaja
 • korjuuesimies
 • hankintaesimies
 • ostoesimies
 • alueneuvoja
 • metsäenergianeuvoja
 • metsäasiakasvastaava
 • logistiikkaesimies
 • metsäpalveluyrittäjä.

Täydennyskoulutus

 Sisältöeditori

​​

Hae koulutukseen​

Koulutukseen haetaan
Opinto​polku.fi​-palve​lussa​
15.3.–5.4.2017.

Hakukohteen nimi on
- metsätalousinsinööri 
(AMK), metsätalous​


​​​​
Opiskelijana voit suunnitella opintojasi oman opiskelutyylisi ja elämäntilanteesi mukaan.

Lue lisää ​​

Lue lisää metsätalouden opiskelutavoista

​​
biotalouteen-tarvitaan-osaajia.jpg


Takaisin ylös