Tietoa hevosyrittäjille

Hevosyrittäjä

 Sisältöeditori


TIETOA HEVOSYRITTÄJILLE

Hevosyrittäjän oppaita, tietoa hevostaloudesta ja yrittäjätarinoitaYhteiskunta muuttuu, mutta hevosen ja ihmisen välinen kumppanuus säilyy vuosikymmenestä toiseen. Suomen 75000 hevosta koskettaa ja liikuttaa satoja tuhansia ihmisiä. Koko maassa on noin 3000 koko- tai osa-aikaista yritystoimintaa harjoittavaa tallia, jotka tarjoavat harrastamisen ja virkistyksen mahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille.  

 

Uudistuva hevostalous- projekti nostaa esille yrittäjyyttä ja tulevaisuuskeskusteluja


Hevoset antavat työtä, ystävyyttä, liikuttavat meitä ja ihastuttavat maisemassa. Hevosala muuttuu ja uudistuu, mutta yhteiskunnallisesta merkityksestä, tulevaisuuden kysynnästä ja yrittäjyydestä on alalla vain vähän tietoa. Näistä lähtökohdista on käynnistynyt vuoden 2016 alussa valtakunnallinen Uudistuva hevostalous – hanke, joka on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta maaseutuohjelmasta.

Toteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken ja Hippoliksen kanssa. Tiedotuskanaville tästä

Tulossa 2017: Uudet hevoskasvattajat – kummitoimintaa ja koulutusta

Elinvoimaisen ja menestyvän hevostalouden perusta on vahva kotimainen hevoskasvatus. Hevoskasvatuksella tuotetaan ammattiinsa sopivia hevosia, niin ratsuja kuin ravihevosia, yritystoiminnan, harrastuksen ja urheilun käyttöön. Hevoskasvatus tuo tuottoja ympäröiville elinkeinoille, erityisesti maataloudelle.

Ylös aallonpohjalta

Suomalainen hevostalous on viimeisten 20 vuoden aikana ollut kasvusuunnassa, mutta hevoskasvatuksen tunnusluvut ovat huolestuttavasti kääntyneet laskuun. Systemaattiselle uusien ja toimintaa uudistavien hevoskasvattajien koulutukselle ja ”rekrytoinnille” on tarvetta juuri nyt.

Tarvitaan koulutusta, kannustusta ja innostusta

Näihin tarpeisiin vastaa Uudet hevoskasvattajat – koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa. Vuosien 2017-18 aikana järjestettävä koulutuskokonaisuus sisältää hevoskasvatuksen ja jalostuksen koulutuspäiviä, mentorointia ja avoimia seminaareja. Verkkototeutukset ja sähköiset viestintäkanavat otetaan aktiiviseen käyttöön. Merkittävä osa koulutusta on ns. kasvattajakummitoiminta, jonka tavoitteena on tiedon siirtyminen kokeneilta kasvattajilta aloittelijoille.

Potku liikkeellelähtöön vuodenvaihteen jälkeen

Tarjonta on avointa kaikille – niin hevoskasvatusta harjoittaville, uusille ja toimintaansa uudistaville hevoskasvattajille. Pilottivaiheessa toteutusalueena on Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueet. Kyseiselle alueelle sijoittuu paljon hevosia, noin puolet Suomen hevosmäärästä.

Syksyn 2016 aikana tehdään valmistelevaa pohjatyötä ja projektipäällikkö aloittaa tehtävissään. Vuodenvaihteen jälkeen järjestettävässä starttitilaisuudessa esitellään Kasvattajakummit ja koulutuskokonaisuuden sisältö. Etenemisestä tiedotetaan hippoksen kotisivuilla.


Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu, yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa. Hanke on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014-20).

Lisätietoja: Sirpa Pussinen/ HAMK, puh. 050 5749 207
Suvi Louhelainen/ Suomen Hippos ry, puh. 050 574 5920


           

Hevosyrittäjätarinat kertovat suomalaisesta hevosyrittäjyydestä 

HAMKin hevostalouden opiskelijat ovat koonneet osana opintojaan Hevosyrittäjätarinoita 

 


​​

​​
Takaisin ylös