YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi

Vaikuttavuuden vahvistaminen valtakunnallisesti

 Sisältöeditori

 


YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkostohanke, jota hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu.  

​Hankkeen tavoitteena on:

 • Uudistaa YAMK-toimintoja 
 • Profiloida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa
 • Tukea verkostoitumista ja sen moninaisuuden hyödyntämistä
 • Vahvistaa, kehittää ja uudistaa tiedon ja osaamisen siirtoa korkeakoulujen ja työelämän välillä. 
 • Lisätä työelämäinnovaatioiden monialaisuutta, lähentää opetustyötä työelämään
 • Tukea yhteisöllisen tiedon kehittämistä. ​


 

Hankkeen kesto: 2014-2015

Hankkeen r​ahoittaja: OKM​

4 Työpakettia viritetään kohti tutkimusteemaa:​

​TYÖPAKET​TI 1. Työelämää uudistavat ja TKI-toimintaa edistävät oppimisympäristöt

 • Kehittäminen ja innovointi muuttuneessa työelämässä edellyttävät uudenlaisia ihmisten kohtaamisympäristöjä.
 • AMK:t voidaan nähdä osaamisen ekosysteemin ydintoimijoina, joiden tehtäviin kuuluu järjestää eri alojen toimijoiden kohtaamisia, jotta hiljainen tieto mahdollistuisi innovaatioiksi ja kehittämistoiminnaksi.
 • Työpaketissa kehitetään TKI-toimintaa edistäviä uuden aikakauden oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristöjä sekä fyysiseen että digitaaliseen maailmaan. Niissä kehitetään yhteisöllistä tietoa hyödyntävää toimintakulttuuria.
 • Kokonaisuus selkeyttää YAMK:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan profiilia.​

​​
Lue lisää »

TYÖPAKETTI 2. Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella

 • Menestyksellinen työelämän kehittämistyö vaatii yhä useammin eri koulutusalojen rajapintaosaamista. Innovaatiopotentiaali piilee rajapinnoilla, samoin rajapintoihin kätkeytyy työelämän kriittisimmät ongelmat.
 • YAMK-ryhmien monialaisuutta ei ole täysipainoisesti hyödynnetty palveluinnovaatioiden kehittämisessä eikä TKI-työssä.
 • Monialaisuuden osaaminen tuottaa sekä palveluinnovaatioita että opiskelijoiden osaamista, joka siirtyy työelämän organisaatioihin uudistamisvoimaksi.

  Työpaketissa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan uusia toimintamalleja sekä opinnäytetöihin että muuhun kehittämistyöhön​.​


Lue lisää »

TYÖPAKETTI 3.  Moninaisuusosaaminen tulevaisuuden työyhteisöjen johtamisen työkaluna

 • Työyhteisöt ovat entistä moninaisempia mm. iän, kulttuuristen tekijöiden, kielen, osaamisperustan, terveyden, sosiaalisten taustojen ja toimintavalmiuksien suhteen. YAMK-tutkinto tähtää usein johtamisen tehtäviin ja tällöin koulutuksen on annettava osaamista uuteen johtajuuteen hyödynnettäväksi niin ihmisten kuin monialaisten projektien johtamisessa.
 • Uutta moninaisuusosaamista tarvitaan uusissa työelämän ja ammattikorkeakoulun kohtaamisympäristöissä, jotta erilaisuuden innovaatiopotentiaalin käyttö mahdollistuu.
 • Osahankkeen ytimenä on erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin tunnistaminen ja vahvistaminen, jotta kunkin oma asiantuntijuus tulisi yhteisölliseen käyttöön.
 • Tähän kehitetään moninaisuuden johtamisen toimintamalleja sekä oppimismateriaalina että dokumentteina hyödynnettäväksi niin koulutukseen kuin työelämän käyttöön.​


Lue lisää »

TYÖPAKETTI 4. YAMK-opettajuus sillanrakentajana

 • Aluevaikuttavuus vaatii YAMK koulutukselta työelämään implementoituvia innovaatioita, mikä edellyttää sillanrakentajia.
 • YAMK-opettajan rooli sillanrakentajana on yhdistää TKI-kohtaamisympäristöissä opettajuus yhteisopettajuudeksi työelämän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa.
 • Työpaketissa kehitetään kokeilujen kautta uutta roolitusta toimijoiden kanssa, tiimiopettajuusmallia ja kolmikantamallia. Yhteistyön tiivistämisessä tärkeätä on uusien roolien selkeyttäminen. ​


Lue lisää »
Takaisin ylös