AMK-lehti 1/2015: Tulevaisuus on korkeakoulujen vastuulla - Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-lehti 1/2015: Tulevaisuus on korkeakoulujen vastuulla

AMK-lehti 1/2015: Tulevaisuus on korkeakoulujen vastuulla

16.03.2015 11:11

AMK-lehden (eng. UAS Journal) vuoden 2015 ensimmäisessä numerossa tarkastellaan yksilön ja organisaation yhteiskuntavastuuta. Ammattikorkeakouluilta odotetaan erityistä vastuunkantoa koulutuksen, innovaatiotoiminnan ja työelämän uudistamisen alueilla.

Suomessa julkinen hallinto, yritykset ja muut toimijat ovat keväästä 2014 alkaen kirjanneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseensa ”Suomi, jonka haluamme 2050” toimenpiteitä ja tavoitteita, joilla hyvä elämä mahdollistetaan nyt ja tuleville sukupolville.  Ammattikorkeakouluilta odotetaan erityistä vastuunkantoa koulutuksen, innovaatiotoiminnan ja työelämän uudistamisen alueilla.

Teemanumero tarkastelee korkeakoulun ja koulutuksen, opettajan, yksilön ja yrityksen yhteiskunta- ja ympäristövastuuta monipuolisesti ja eri näkökulmista. Yhteiskuntavastuuta kantaa ammatillinen korkeakouluopettaja työssään ja jokainen ihminen toimissaan, korkeakoulu koulutusorganisaationa, yhteisönä ja työnantajana sekä sen tutkinto-ohjelmat tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttajana. Yritysvastuuta voi kantaa jokainen yritys työnantajana, tuotanto- ja toimitusketjuissaan sekä asiakas- ja kumppanuussuhteissaan. Tässä vastuullisessa toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys parhaimmillaan niin sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kuin ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun kannalta.

  • Miten opettajan yhteiskunnallinen vastuu muuttuu, kun myös ammattikorkeakoululta odotetaan osaamista ja ratkaisuja tulevaisuuden suuriin ongelmiin; ilmastonmuutos, ikääntyvä väestö, syrjäytyminen ja sosiaalinen epätasa-arvo, ympäristön ja eläinlajien uhanalaisuus?
  • Minkälaista vastuuta odotetaan jokaiselta meiltä yksilönä, kuluttajana ja yhteisöiden jäsenenä, kun huolenpidon piiri on selvästi kasvamassa?
  • Voiko yritys toimia voittoa tuottaen ja samalla kantaa vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä?
  • Onko ammattikorkeakoululla erityinen strateginen asema yhteiskunta- ja ympäristövastuun edistämisessä oman toimintansa ja koulutus-, tutkimus- ja aluekehitystehtäviensä kautta?

AMK-lehti//UAS Journal on Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkkojulkaisu, joka kertoo ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Verkkojulkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]