AMK-lehti 2/2015: Pedagogia murroksessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-lehti 2/2015: Pedagogia murroksessa

AMK-lehti 2/2015: Pedagogia murroksessa

25.05.2015 11:21

AMK-lehden (eng. UAS Journal) uudessa numerossa “Pedagogiset ratkaisut, uudistuva opettajuus ja pedagogiikka” nostetaan esille erilaisia pedagogisia kokeiluja ja tarkastellaan erityisesti opettajan työn kehittämistä.

Ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkojulkaisun AMK-lehden teema ”Pedagogiset ratkaisut, uudistuva opettajuus ja pedagogiikka” houkutteli monen alan asiantuntijoita lähettämään ennätysmäärän artikkeliehdotuksia. Numeroon valikoituneissa artikkeleissa nostetaan esille erilaisia pedagogisia kokeiluja ja tarkastellaan erityisesti opettajan työn kehittämistä. Kilpailukyvyn kasvattamiseksi korkeakoulut panostavat pedagogisiin innovaatioihin ja kehittävät muuttuvassa toimintaympäristössä aktiivisesti osaamistaan.

Opettajuutta tarkastelevien artikkeleiden näkökulma on opiskelijoiden asiantuntijuuden vahvistamisessa ajattelun valmiuksia, vuorovaikutusosaamista, yhteisöllisyyttä ja ohjaustoimintaa kehittämällä. Aiheeseen johdattelee Niinistö-Sivurannan artikkeli, joka pohdiskelee ajattelun taitojen tukemista opettajan pedagogisen toiminnan kulmakivenä.

Pedagogisen kehittämisen malleja pohtivat artikkelit pureutuvat oppijoiden aktiivisen toiminnan ohjaamiseen ja osallistumiseen muun muassa trialogisen mallin mukaisesti. Ohjausta tapahtuu sekä autenttisissa että simuloiduissa työelämäympäristöissä. Yhteistyöyrittäjä osallistuu opetusprosessiin mentoroimalla opiskelijoita ja ottaen heidät mukaan yrityksen arkeen. Honkasen ja Veijolan artikkelissaesitellään luovuutta edistävää trialogista mallia.

Teemanumerossa tarkastellaan myös opettajuutta ja sen muutosta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. YAMK-opettajalta edellytetään kehittämisotetta ja innovatiivisuutta siinä missä YAMK-opiskelijaltakin. Innovaatiokyvykkyyteen paneudutaan tarkemmin Sorsan, Nurmisen, Jolkkosen & Ahosen artikkelissa ja Sandellin artikkelissa puolestaan YAMK-opettajuuden ja asiantuntijuuden yhdistämiseen sekä verkostojen merkitykseen.

AMK-lehti//UAS Journal on Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkkojulkaisu, joka kertoo ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Verkkojulkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]