FUAS-liittouma edelläkävijänä ympärivuotisen korkoakoulutuksen kehittämisessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
FUAS-liittouma edelläkävijänä ympärivuotisen korkoakoulutuksen kehittämisessä

FUAS-liittouma edelläkävijänä ympärivuotisen korkoakoulutuksen kehittämisessä

12.10.2015 15:40

FUAS-liittouman yhteiset kesäopinnot ovat mahdollistaneet Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoille joustavat opintomahdollisuudet jo kuuden kesän ajan.

FUAS-kesäopinnoilla on ennakoivasti vastattu hallitusohjelman Osaamisen ja koulutus -osa-alueen tavoitteisiin.​​​

Kesällä 2015 FUAS-liittouman opiskelijat suorittivat noin 10 900 opintopistettä, joka on noin 52 tutkinnon verran. Kesäopinnoista on tullut keskeinen osa liittouman jäsenkorkeakoulujen yhteistoimintaa. Kesä 2015 oli liittoumayhteistyönä toteutettuna jo kuudes. Niin opintojen tarjonta kuin niissä suoritetut opintopisteet ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Tämä osoittaa kesäopintojen tarpeellisuuden ja liittoumayhteistyön edut.

Kesäopinnoilla edistetään ympärivuotista opiskelua mahdollistaen opiskelijalle opinnot kaikissa jäsenkorkeakouluissa kesäaikaan. FUAS-kesäopintojen kautta opiskelijat saavat laajemman tarjonnan kuin mitä yksittäinen ammattikorkeakoulu pystyisi tarjoamaan. Laajasta tarjonnasta muodostuvat kesäopinnot ovat opiskelijalle erinomainen vaihtoehto, jos työ- tai harjoittelupaikka kesäaikaan on jäänyt saamatta. Kesäopiskelu mahdollistaa opintojen nopeuttamisen edistäen myös opiskelijan valmistumista.

Yli puolet kesäopintojen tarjonnasta on verkossa. Tällä virtuaalitarjonnalla edistetään opintojen keskeyttämisen vähentymistä. Lisääntyvät englanninkieliset kesäopinnot edistävät kansainvälistymistä. Osana kesäopintoja toteutetaan myös yrityksille hyödyllisiä työelämäprojekteja.

Liittoumayhteistyössä toteutetuilla kesäopinnoilla on jo ennakoiden vastattu hallitusohjelman Osaamisen ja koulutuksen osa-alueeseen sekä siihen liittyvien kärkihankkeiden tavoitteisiin: kolmannen lukukauden käyttöönotto, digitalisaation hyödyntäminen oppimisessa, kansainvälisyyden vahvistaminen sekä koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen lisääminen.

FUAS-liittoumassa aiotaan jatkossakin panostaa laadukkaaseen kesäopintotarjontaan, joka vastaa opiskelijoiden tarpeita niin määrällisesti kuin sisällöllisesti.  Joustavasti toteutetuilla kesäopinnoilla lisätään opiskelun tehokkuutta ja opiskelijan nopeampaa valmistumista.

Niukkeneva rahoitus ei kannusta korkeakouluja varsinaisen kolmannen lukukauden järjestämiseen etenkään, jos sillä on vaikutusta opetuksen laadun heikkenemiseen muina lukukausina. Korkeakoulujen joustavilla ratkaisuilla mahdollistetaan resurssien tarkoituksenmukainen hyödyntäminen, laadukas opetus ja opiskelijoiden joustavat opintopolut. FUAS-kesäopinnot ovat hyvä esimerkki siitä, miten opiskelija voi yhdistää opiskelun työssäkäyntiin, opintoihin liittyvän harjoitteluun tai muuhun kesänviettoon.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]