FUAS-liittoumahallituksen kannanotto: Ammatillinen korkeakoulutus vahvistaa yrityksiä ja alueita - Hämeen ammattikorkeakoulu
FUAS-liittoumahallituksen kannanotto: Ammatillinen korkeakoulutus vahvistaa yrityksiä ja alueita

FUAS-liittoumahallituksen kannanotto: Ammatillinen korkeakoulutus vahvistaa yrityksiä ja alueita

24.03.2015 12:21

Ammatillinen korkeakoulutus kaikilla tasoilla on vahva suomalaisen kilpailukyvyn peruspilari, joka uudistaa yrityksiä ja alueita toteaa FUAS-liittouman liittoumahallitus kannanotossaan koulutuksen merkityksestä uudistuvassa Suomessa.

Kannanoton mukaan ammatillisessa korkeakoulutuksessa tarvitaan mahdollisuus kouluttautua ammatilliseksi maisteriksi ja tohtoriksi.​​​​

Uudistuvat ammattikorkeakoulut tulevaisuuden tekijöinä​​​​

​​FUAS-liittouman mukaan uudistuvat ammattikorkeakoulut muodostavat suomalaisen kilpailukyvyn keskeisen peruspilarin. Oleellista on ammatillinen suuntautuneisuus, vahva kansainvälinen verkostoituminen ja kiinnittyminen oman alueen kehittämiseen. FUAS-liittouman jäsenkorkeakoulujen toiminta-alueena on koko laaja metropolialue: Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Pirkanmaa.

Ammatillisesti k​​orkeakoulutetut turvaavat työllistymisen ja luovat kasvua

Laajan metropolialueen korkeakoulutetun työvoiman saatavuus on turvattava. Lähtökohtaisesti liittouman korkeakouluilla on keskeiset toimialat kattava koulutustarjonta, jota uudistetaan osaamiseen kohdistuvan muutospaineen ja ennakointitiedon perusteella. Ammattikorkeakoulututkinnoista työllistytään keskimäärin ottaen erittäin hyvin ja valtaosa tutkinnon suorittaneista sijoittuu laajalle metropolialueelle vahvistaen sen kilpailukykyä ja kasvua. FUAS-jäsenkorkeakouluila on edellytyksiä vastata vielä vahvemmin alueen määrälli-seen ja laadulliseen koulutustarpeeseen.​​

Ammatilliset maisterit kehittävät toimia​loja, liiketoimintaa ja yhteisöjä

FUAS-liittouman ylemmän korkeakoulutuksen volyymi on ollut noin 20 % valtakunnallisesta ammattikorkea-koulukokonaisuudesta ja työllistyminen on erinomaisella tasolla. Omaleimaisena, työelämään ja työhön vah-vasti kytkettynä tutkintona se muodostaa merkittävän kehittämispanoksen alueen yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi se mahdollistaa yksilön urakehityksen ja elinikäisen oppimisen. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa on jatkossa kehitettävä ammatillisena maisteritutkintona.

Ammatilliset tohtorit  – yritysten kehittämisen uusi voimavara?

Näkemyksemme mukaan alueella tarvitaan uutena koulutusmuotona ammatillisesti suuntautuneita tohtori-tutkintoja, jonka tarpeen nostivat esiin OECD:n tutkijat Davies, Weko, Kim ja Thulstrup Suomea koskevassa korkeakoulutuksen raportissaan jo vuonna 2009. Kyseiset tutkinnot uudistaisivat suomalaista korkeakoulujärjestelmää työelämän kilpailukyvyn näkökulmasta synnyttäen vaihtoehdon nykyisille tieteellisille tohtoritutkinnoille. Ammatilliset tohtorit muodostaisivat työmarkkinoille uudentyyppisen työelämän ja ammattien kehittämisen voimavaran perinteisten, tiedepohjaisten tohtoritutkintojen rinnalle.   Ammatillinen tohtoritutkinto on jo käytössä mm. Irlannissa. ​

FUAS-liittouma on merkittävä korkeakoulupoliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka vahvistaa jäsenkorkeakoulujensa alueellisia toimintaedellytyksiä ja valtakunnaallista kilpailuasemaa. Liittouman merkitystä korkeakoulupoliittisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana edistetään FUAS-liittoumahallituksen julkisin kannanotoin. Liittoumahallituksen toinen kannanotto on julkaistu 24.3.2015.Ensimmäinen kannanotto​ julkaistiin 30.3.2014.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]