HAMK ja Panssariprikaati tiivistävät yhteistyötä - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK ja Panssariprikaati tiivistävät yhteistyötä

HAMK ja Panssariprikaati tiivistävät yhteistyötä

26.08.2015 10:44

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Panssariprikaati ovat solmineet puitesopimuksen yhteistyön lisäämisestä.

​​​Yhteistyön tärkeä tavoite on kummankin organisaation osaamisen vahvistaminen. Uusia yhteistyötapoja etsitään aktiivisesti tutkimus- ja kehityshankkeista. Näin HAMKin ja Panssariprikaatin merkitys alueellisina osaamiskeskittyminä Kanta-Hämeessä vahvistuu. Sopimuksella tavoitellaan myös korkeakouluopiskelijoiden ja varusmiespalvelusta suorittavien koulutuksen edistämistä.​

Yhteisistä tavoitteista ja konkreettisista toimista sovitaan tarkemmin toimintasuunnitelmissa.

HAMKin rehtori Pertti Puusaari toteaa: – Nyt syntyy hyvät edellytykset syventää verkostomaisen tutkimus- ja kehitystyön edellytyksiä. Ehkä keskeisintä on kuitenkin, että yhteistyössä voidaan tunnistaa osaamiset ja siten helpottaa ja nopeuttaa opintoja kummankin organisaation näkökulmasta.

– Sopimus lisää henkilöstön osaamista monella tasolla, jatkaa vararehtori Janne Salminen. – Myös varusmiespalvelusta suorittavien henkilöiden ja HAMKin opiskelijoiden palvelu paranee tiedotuksen ja osaamisen tunnustamisen kautta. Ei tarvitse tehdä toiseen kertaan asioita, jotka on jo aiemmin opittu.

Sopimuksella lisätään henkilöstön koulutusmahdollisuuksia sekä HAMKissa että Panssariprikaatissa. Koulutussisältöjen avaaminen helpottaa osaamisen hyväksilukua sekä henkilöstön että varusmiesten osaamisen tunnistamisessa. Tyypillinen hyväksiluettu asia HAMKissa on ollut varusmiesjohtajakoulutus. Nyt tavoitteena on hyväksilukea muitakin erityisosaamisia, kuten teknisiä eritystaitoja tai vaativien sairaanhoitotoimenpiteiden hallintaa. Näillä tunnistamisilla voi olla myös suuri merkitys Panssariprikaatin henkilöstön ammattikorkeakouluopintojen edistymiselle. Myös ammattikorkeakoulutuksessa hankitun osaamisen hyödyntäminen varusmiespalveluksessa helpottuu.

Panssariprikaatin komentajan eversti Pekka Järven mukaan puitesopimus on hyvä päänavaus toivottavasti nopeasti laajenevalle yhteistyölle. Yksilöiden ja organisaatioiden osaamisen kehittyminen edellyttää yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulu ja Panssariprikaati opettavat, tutkivat ja kehittävät asioita, jotka voivat olla sisällöiltään hyvin yhteneväisiä ja toisiaan tukevia. Yhteistyö tehostaa resurssien käyttöä, ja aina toiselta voi oppia jotain. – Mielestäni Hämeen ammattikorkeakoulu osoittaa ennakkoluulottomuutta halutessaan yhteistyöhön panssariprikaatin kanssa. Yleisesti puolustusvoimien johtajakoulutus on tunnettu ja hyväksiluettu opinnoissa, mutta meillä on kymmeniä muitakin koulutussuuntauksia, joista osa varmasti tukee myös ns. siviiliopintoja.

Koulutuksen lisäksi tarvelähtöisiä tutkimus- ja kehityshankkeita edistetään aktiivisesti. Hyvänä mallina nähdään opinnäytteiden tekemismahdollisuudet ja niihin liittyvä yhteisohjaus kummankin organisaation henkilöstön toimesta. Tiedotusta tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista lisätään varusmiespalvelusta suorittaville ja HAMKin opiskelijoille.  

panssariprikaatin komentaja ja HAMKin rehtori kattelevet

Sopimuksen allekirjoittivat Panssariprikaatin komentaja eversti Pekka Järvi ja HAMKin rehtori Pertti Puusaari​. (Kuva: Reima Kallinen)

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]