HAMK kehittää Tansanian ja Kenian metsäkouluja - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK kehittää Tansanian ja Kenian metsäkouluja

HAMK kehittää Tansanian ja Kenian metsäkouluja

26.10.2015 12:39

HAMK on vahvasti mukana itäafrikkaisten metsäkoulujen kehittämisessä.

kenialaiset ihmiset HAMKin tiloissa

Parhaillaan HAMK Evolla on 8 kenialaisen opettajan ryhmä. Tansanialaisia metsäopettajia HAMK on kouluttanut jo yli vuoden ajan. Sekä Keniasta että Tansaniasta ohjelmassa ovat mukana maan ainoat metsäkoulut. ​

Metsätuotanto tärkeä molempien maiden biotaloudessa

Metsätuotanto on taloudellisesti merkittävä osa biotaloutta kummassakin maassa. Istutusmetsissä tuotetaan eukalyptusta, mäntyjä ja sypressiä hyvin nopeissa, noin 20 vuoden viljelykierroissa. Taimien ollessa pieniä, niiden juurella kasvatetaan puutarhakasveja ja perunaa. Luonnonvaraiset metsät on käytännössä kaikki suojeltu. 

GIS- ja yrittäjyysosaamista HAMKista Afrikkaan

HAMKissa opettajilla on ollut mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan GIS-pohjaisessa metsäsuunnittelussa. Tärkeä osa koulutusta on ollut myös yrittäjyyden opettamisen ja oppimisen menetelmien opettaminen metsäosaajille. 
Yrittäjyys on merkittävä kanava työllistymiseen, mutta yrittäjyyden, ja erityisesti palvelukonseptien opettaminen on kovin vähällä huomiolla paikallisessa opetusohjelmassa. Metsäkoulujen opettajien tausta on oman alan opinnoissa, ja afrikkalaisilla opettajilla ei ole pedagogista koulutusta. HAMKissa heitä on tutustutettu opiskelija- ja työelämälähtöiseen tapaan rakentaa opetus. 

Mikko lähtee sparraaja-asenteella

Suomen vierailujen välillä opettajien osaamisen kehittymistä tuetaan verkossa ja joukko HAMKin opettajia on ollut ja menossa kouluttamaan ja vetämään opetusta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Puutarhatalouden lehtori Mikko Yli-Kauppila HAMK Lepaalta lähtee marraskuun alussa kahdeksi viikoksi yhteistyöoppilaitokseen. ”Olen menossa sparraamaan opiskelijoita, joiden tavoite on saada oppilaitoksen saha toimimaan tehokkaasti. Kysyntää sahatuotteille Keniassa on, sillä rakentaminen on voimakasta. Oppimisen tukena olen ajatellut käyttää rutkasti pienryhmäkeskusteluja. On tärkeää totuttaa opiskelijat siihen ajatukseen, että opettaja on innostaja ja jäsentäjä, ei absoluuttisten totuuksien latelija, jota tulee kuunnella hiljaa.  Liiketoiminnan lähtökohtia puretaan varmasti ihan liitutaulupohjalle, internetin toimivuus ja siten esim. opetuksen tukiaineistojen saatavuus vaihtelee.”

Kiinnostaako harjoittelu tai opinnäyte liittyen HAMKin Afrikka-hankkeisiin?

Afrikan kehittämishankkeita johtava FT Eija Laitinen HAMK Biotalouden yksiköstä kertoo, että Kenian ja Tansanian yhteistyöprojekteihin etsitään parhaillaankin HAMKista harjoittelijoita ja opinnäytetöidentekijöitä. ”Oppiminen on molemminpuolista. Ohjelmien kautta ymmärrämme kollegoidemme haasteet. Rakennamme yhteistyöverkostoa, joka varmasti elää vielä näiden hankkeiden jälkeenkin”, Eija tiivistää. 

Kuva: HAMK Visamäessa kuvatun kenialaisryhmän kanssa kouluttajat Romi Rancken ja Mikko Yli-Kauppila ja hankkeen vetäjä FT Eija Laitinen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU