HAMK sopi afrikkalaisten partnereidensa kanssa biotalouden ja bioenergian yhteistyöstä - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK sopi afrikkalaisten partnereidensa kanssa biotalouden ja bioenergian yhteistyöstä

HAMK sopi afrikkalaisten partnereidensa kanssa biotalouden ja bioenergian yhteistyöstä

18.09.2015 11:02

HAMK, Afrikan maataloustutkimusta koordinoiva järjestö Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) sekä maatalousalan yrityshautomoja edustava verkosto African Agribusiness Incubation Network (AAIN) allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 11.9.2015.

Pitkäaikainen yhteistyösopimus (​Memorandum of Understanding​​) astuu välittömästi voimaan ja sopimuksessa on optio uusimisesta. Sopimuksen myötä partnerit lähtevät yhdessä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia maatalouden arvoketjujen tukemisessa, erilaisissa tutkimus- ja​​ kehittämishankkeissa, teknologian siirrossa ja yrittäjyyden kehittymistä tukevassa opettamisen ja oppimisen ymmärtämisessä. Lisäksi sopimukseen sisältyy jatkuvasti auki oleva harjoittelu- ja vapaaehtoispaikkojen haku opiskelijoille ja vastavalmistuneille. 

– Maatalous on ihmiskunnan ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin perusta, joka tarjoaa rajoittamaton määrä mahdollisuuksia uuteen yrittäjyyteen. Onnistuakseen se vaatii kuitenkin kestäviä malleja, HAMKin vararehtori Janne Salminen toteaa. 

Yhteistyösopimuksen myötä sijoittajien ja kehitystyötä tukevien toimijoiden luottamuksen FARAn ja AAIN:n toimintaan odotetaan lisääntyvän ja sopimuksen toivotaan vauhdittavan yrityshautomojen kehittymistä.  Sopimuksen toivotaan tuovan parannuksia myös nyt toimivien yrityshautomojen toimintaympäristöön, ja sen myötä AAIN:n mahdollisuudet hyvien käytänteiden levittämiseen muihin yli 300 afrikkalaisen yrityshautomoon ja niiden tukiorganisaatioon vahvistuvat. 

– Sopimus on lupaus yhteistyöstä. Nyt aloitamme yhteiset ponnistelut maatalouspohjaisen yritystoiminnan kehittämiseksi, FARAn pääjohtaja,  tohtori Yemi Akinbamijo ​​toteaa. Hän jatkaa, että nyt HAMKilla ja FARAlla mahdollisuus myös tutkimusyhteistyöhön koko Afrikan alueella. FARA tehtävänä on mantereen laajuisesti maataloustutkimuksen koordinointi ja tukeminen. 

​FARAn maatalouspohjaisia yrityshautomoja tukevan UniBRAIN-hankkeen johtaja Alex Ariho korosti yritystapaamisten merkitystä toteamalla, että yritysten ja maatalouspohjaisesta yritystoiminnasta kiinnostuneiden tahojen tapaaminen on tuonut vahvasti esille maatalouden arvoketjuihin liittyvät yritystoiminnan mahdollisuudet. Erityisesti esille on noussut maatalouspohjaisen jätteen käyttö energian tuottamiseen. Ariho korostaa verkostojen ja partneritapaamisten merkitystä kestävän kehityksen ja talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntämisessä Afrikan ja Euroopan välisessä vuoropuhelussa. Yhteistyötä tarvitaan työpaikkojen ja taloudellisen hyvinvoinnin luomiseen. 

Afrikkalaisdelegaatio tutustui syyskuun alussA vierailunsa aikana  HAMKin innovatiivisiin toimintatapoihin ja suomalaiseen yrityshautomokenttään sekä haki Afrikkaan sovellettavia malleja mm. Aalto yliopiston Start Up Centeristä ja Desing Factorysta. 

CURAD-yrityshautomoa edustava Apollo Segawa näki mahdollisuuksia mm. hyönteisten tuottamisessa afrikkalaisen ruokahuollon turvaamiseksi. – Oli innostavaa nähdä, miten hyönteisiä voidaan tuottaa ruokaa ympäri vuoden. Tällaisella tuotantotavalla mahdollistetaan proteiinipitoinen ruokavalio ja yrittäjyyden tuomat rahavirrat suurelle joukolle ihmisiä.

Sopimuksen myötä HAMK voi käyttää osaamistaan laajemmalla rintamalla, edesauttaa afrikkalaisten ja suomalaisten PK-sektorin yritysten yhteistyötä ja helpottaa start-upien ja yritysten pääsyä uusille markkinoille.

– HAMK on jo osallistunut mm. metsäoppilaitosten osaamisen, maataloustutkimuksen tiedonsiirtomenetelmien ja uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseen. Sopimuksen myötä voimme syventää ja laajentaa osallistumistamme koko Afrikan kehitykseen, toteaa HAMKin Biotalouden yksikön johtaja Ari Mikkola. 

Yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuuteen osallistui HAMKin, FARAn ja AAIN:n delegaatio, johon kuului  5 yrityshautomon toimitusjohtajaa eri puolilta Afrikkaa, 158:aa Afrikan yliopistoa edustanut professori David Munthali, Pohjois-, Etelä-, Keski- ja Länsi-Afrikan alueellisia tutkimusorganisaatioita (SROS) edustanut Julienne Kuiseu, sekä 54 jäsenmaata kattavaa AAIN-verkoston talousjohtaja ja hallituksen jäsen Dan Acquaye. Lisäksi mukana oli FARAn liikekumppanuuksista ja viestinnästä vastaava johtaja Mary Njeri.

Tohtori Eija Laitinen, joka on AAIN-ohjausryhmän jäsen, korostaa, että soveltava tutkimus tulee olemaan osa yhteistyötä. Biotaloudessa lähdetään liikkeelle banaanikuitujen hyötykäytön selvityksellä. Kuituja syntyy suuria määriä banaaniin keskittyvässä ugandalaisessa yrityshautomossa prosessien sivutuotteena.

afrikkalaiset tutustuvat Mustialan kampukseen

A​frikkalaiset tutustuivat vierailunsa aikana mm. HAMKin Mustialan kampukseen ja sen toimintaan.

FARA​

Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) on koko mantereen kattava Afrikan unionin alainen organisaatio, joka vastaa maataloustutkimuksen, teknologian ja innovaatioiden edistämisestä ja koordinoinnista (AR4D).

UniBRAIN​

FARAn UniBRAIN-yrityshautomo-ohjelma pyrkii lisäämään yksityissektorin mahdollisuuksia investoida maatalouskauppaan ja teknologian kaupallistamiseen edistäen sitä kautta työpaikkojen lisääntymistä ja hyvinvoinnin kasvua.​

AAIN

African Agribusiness Incubator Network (AAIN) on syntynyt UniBRAINin toiminnan pohjalta ja se vastaa FARAn yhteistyöstä maatalousalan yksityisen sektorin kanssa. Siinä on mukana noin 80 jäsentä ja yhteistoimijaa 54 Afrikan maassa. UniBRAIN-hankkeen tuella on kehitetty yhteensä ainakin 75 uutta kaupallista maatalousteknistä ratkaisua, ja luotu tuhansia työpaikkoja. Yrityshautomot  ovat kouluttaneet yli 200 toimijaa.  Hautomoverkoston tukea on saanut yli 137 PK-star-upia, jotka ovat luoneet uutta liiketoimintaa useisiin maatalouden tuotantoketjuihin. Yhteensä UniBRAIN on tavoittanut jo yli 24 000 toimijaa maataloustuotannon arvoketjuissa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]