HAMK tukee uutta kehitysyhteistyöpolitiikkaa yhdistämällä suomalaisia ja afrikkalaisia biotalouden yritystoiminnan kehittäjiä - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK tukee uutta kehitysyhteistyöpolitiikkaa yhdistämällä suomalaisia ja afrikkalaisia biotalouden yritystoiminnan kehittäjiä

HAMK tukee uutta kehitysyhteistyöpolitiikkaa yhdistämällä suomalaisia ja afrikkalaisia biotalouden yritystoiminnan kehittäjiä

01.09.2015 13:32

Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää 7.-11.9. bisnesviikon, jonka aikana tuodaan esille bio- ja maatalouden liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksia Suomen ja Afrikan välillä.

Viikolle osallistuu 13 arvostettua yritys- ja tutkimusvaikuttajia kahdeksasta Afrikan maasta, Luonnonvarakeskus, Impact Iglu, UniPID, maa- ja metsätalousministeriö sekä ulkoministeriö.

Afrikka-Suomi -liiketoimintamahdollisuudet -seminaari 8.9. Helsingissä

Aiheeseen liittyen järjestetään tiistaina 8.9. Bio- ja maatalouden Afrikka-Suomi -seminaari (klo 8-17 Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 33), jossa afrikkalaiset bio- & maatalouden bisnesvaikuttajat ja tutkijat esittelevät toimialan liiketoimintapotentiaalia ja osaamista, etsivät yhteistyömahdollisuuksia ja tarjoavat sijoitusmahdollisuuksia. Ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätiedot www.hamk.fi/agribusiness.

Luonnonvaroja kestävästi hyödyntävät pk-yritykset kasvun moottoriksi

Afrikan uusiutumattomien että uusiutuvien luonnonvarojen kirjo on laaja. Se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yrittäjyyteen sekä paikallisesti että globaalisti. Saharan alapuolisen Afrikan elinkeinotoiminta on riippuvainen maataloudesta ja erityisesti pienistä tiloista, joita on laskettu olevan yli 50 miljoonaa. Kuitenkin maatalouden alan tutkimus- ja kehitystoimintaan on investoitu vähän, vaikka maatalouden asema taloudellisen kasvun ja työllisyyden lisääjänä ja köyhyyden vähentäjänä on tunnustettu. Tarvitaan luonnonvaroja vastuullisesti hyödyntävien pk-yritysten syntymistä ja sitä kautta uusien palvelujen, tuotteiden ja teknologian kehittämistä paikallisille ja globaaleille markkinoille.

HAMKilla biotalouden prosessien, koulutuksen ja soveltavan tutkimuksen osaamista

HAMKin tavoitteena on yhdessä afrikkalaisten ja kotimaisten partnerien kanssa parantaa Afrikan maaseutuyhteisöjen ja kylien hyvinvointia tehostamalla paikallisten uusiutuvien luonnonvarojen kestävää tuotantoa ja käyttöä.  Maa- ja metsätalouden elinkeinoja halutaan uudistaa vastaamaan mm. väestön kasvun ja ilmaston muutoksen aiheuttamiin muutoksiin.  HAMKilla on korkeatasoista maaseutuelinkeinojen ja uusiutuviin luonnonvarojen tuotantoon ja hyödyntämiseen liittyvää prosessien osaamista sekä soveltavaan tutkimukseen ja kehitystyöhön perustuvaa koulutusta. 

Mielenkiintoisia yrittäjätarinoita Afrikasta

Afrikkalaiset vieraat tulevat Forum for agricultural reserach (FARA) ja UniBRAIN (Universities, business and research in agricultural innovation) -järjestöjen rahoittamina. Heidän joukkoonsa kuuluu esimerkiksi Apollo Segawa Ugandasta, joka on luonut yhdessä opiskelijoiden yrittäjyyskurssin kanssa laadukkaan ja menestyneen Legend -kahvi- ja likööribrändin.  UniBRAIN-järjestön johtaja Alex Ariho luotsaa AfriBananaa, joka kehittää uudenlaisia tuotteita banaanista, esim. mm. mehua, snaksejä ja alkoholituotteita. Afrikassa haasteeksi nouseva banaaninkuorijäte on tässä yrityksessä nolla: kuorista tehdään kuituja ja poltettavia brikettejä.

Yhteistyökumppanit

Impact Iglu, Makery, ThinkAfrica, GOInternational, Shalin, UniPID,  LUKE (FoodAfrica) FIBREPRO

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU