HAMK yhteistyöhön alueen vastaanottokeskusten kanssa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK yhteistyöhön alueen vastaanottokeskusten kanssa

HAMK yhteistyöhön alueen vastaanottokeskusten kanssa

26.10.2015 12:15

Hämeen ammattikorkeakoulu on kuluvan syksyn aikana käynnistänyt yhteistyön toimialueen vastaanottokeskusten kanssa.

Toiminnan käynnistämisen lähtökohtana oli kysymys siitä, miten hyvinvointialan asiantuntijat, opettajat sekä opiskelijat voisivat omalta osaltaan auttaa, ja mitä he voivat tehdä syntyneessä turvapaikkahakijatilanteessa. 

​”HAMK osallistuu pakolaistilanteen hoitamiseen osana lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviään, yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. HAMKin strategian mukaisesti opiskelija on keskiössä, ja tavoitteenamme on tukea heidän kansainvälistymistään”, muistuttavat HAMKin kansainvälisten asioiden päällikkö Marja Räikkönen ja Hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja Hanna Maijala. Tällöin välitön hyödynsaaja on alueen työelämä, ja alueen oma korkeakoulu on lähellä seutukuntien toimintaa. Tässä roolissa ja koulutustehtävän kautta HAMK on osaltaan ratkaisemassa pakolaistilanteeseen liittyviä kysymyksiä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.​

Syyskuun alussa yhteistyön valmistelua ja toteuttamista varten perustettiin erityinen työryhmä.

“Siitä lähti yli kuukauden kestänyt työrupeama, pitkiä viestiketjuja, kymmeniä soittoja ja vastaamattomia puheluja, käyttäväkeskusteluja sekä käyntejä ja vierailuja paikallisiin kohteisiin. Lähtöajatus oli osallistua yhteiskunnallisesti, auttaa, osoittaa vastuuta sekä inhimillistä myötätuntoa ja ennen kaikkea hyödyntää ammattiosaamistamme”, kertoo HAMKin lehtori Jana Vyborna-Turunen.

Hämeenlinnan sijainnista johtuen oli luonnollista, että HAMKista otettiin yhteyttä keskitetysti Mainiemen ja Lammin sekä Forssan vastaanottokeskuksiin, ja apua tarjottiin yhteistyön muodossa.

Suoma​​lainen kulttuuri ja kieli tu​tuksi luonnollisesti

Hämeenlinnan Hyvinvointiosaamisen yksikön sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ohjaustoiminnan opiskelijat opiskelevat opintosuunnitelman puitteissa sellaisia opintokokonaisuuksia ja moduuleja, joihin vastaanottokeskuksella toteutettu työ sopii erinomaisesti. ​​

Yhteiskunnallisesti tärkeä työpanos voidaan siis integroida opiskelijoiden eri vaiheissa oleviin opintoihin, ja niitä suoritetaan nyt työympäristöissä, joissa niitä eniten tarvitaan. Samalla rakennetaan kestäviä yhteistyömalleja, jota voidaan viedä muuallekin ja kehittää eri ympäristöjä ja tilanteita ajattelen. 

Jatkuvasti muuttuvasta ja hektisestä turvapaikkahakijatilanteesta huolimatta syntyi toimivia yhteyksiä vastaanottokeskuksiin ja asia edistyi niin, että Lammin vastaanottokeskuksen henkilökunnan tuella perustettiin 9.10.2015 Lammin vastaanottokeskukseen lapsikerho. 

Kyseiselle toiminnalle on vastaanottokeskuksessa todellinen tarve. Kysymys on jopa  viidestäkymmenestä  4 – 14 vuotiaasta lapsesta, jotka edustavat taustoiltaan useaa eri kansalaisuutta. Ohjattu vapaa-ajan toimintaa päätettiin keskittää luoviin kulttuurisiin menetelmiin sekä liikuntaan ja leikkeihin, joiden avulla lasten tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen tapahtuisi luonnollisesti.

Ensimmäinen ohjausryhmä koostuu neljästä opiskelijasta (2 sosiaaliala, 1 terveysala ja 1 ohjaustoiminta) sekä ohjaavasta opettajasta (Jana Vyborna-Turunen). Vastaanottokeskuksen puolella toimii yhteistyöhenkilönä vastaava ohjaaja Riitta-Liisa Joutsenlahti. Ensimmäinen ohjaus pidettiin 20.10.2015. Lapsikerho toimii Lammin vastaanottokeskuksen koulutilassa ja kokoontuu kerran viikossa.  Kerhotoimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää sitä HAMK:in opiskelijoiden voimin niin pitkään, kuin tarvetta on.

“Mieltä lämmi​ttivä​t iloiset hymyt”

Vastaanottokeskuksen kanssa syntynyt yhteistyökuvio on opiskelijoille haasteellinen, mutta antoisa tilaisuus kehittää itseään ammattilaiseksi maailmaan, jossa monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden osaamista tullaan tarvitsemaan entistä enemmän.  Uudessa työympäristössä opiskelijat suorittavat mm. kansainvälisyysopintoja ja sosiokulttuurisen työn kokonaisuuksia eri opintomoduuleihin liittyen. Opiskelijoiden luovien menetelmien hallinta monikulttuurisessa työympäristössä korostuu, kun yhteistä puhuttua kieltä ei vielä löydy. 

“Ensimmäinen ohjauskerta oli mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Oli hauska huomata, että etukäteissuunnitelmistamme huolimatta, eniten innostusta herättävät leikki-ideat tulivat lasten aloitteesta huolimatta siitä, ettei meillä ollut yhteistä kieltä. Kotiin lähtiessä mieltä lämmittivät iloiset hymyt, vilkutukset ja uudet opitut sanat”, toteaa Lammin vastaanottokeskuksen lapsikerhon ohjaajana toimiva terveysalan opiskelija Emmi. 

Samanlaisista kokemuksista kertoo myös sosionomiopiskelija Tiina: “Opin monikulttuurista ohjausta lapsen ehdoin; opin herkkyyttä kuunnella ja kohdata lapsen avoimen uteliaisuuden uusiin asioihin, opin yhdessä tekemisen tärkeyden ja sain nähdä onnistumisen hymyjä kasvoilla.” 

Lapsikerhon toiminnan tukijana toimii Hämeenlinnan Setlementti, joka tarjoaa mm. kuljetusapua ohjauksiin meneville opiskelijoillemme (toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen). Vastaanottokeskukseen työryhmässä ovat mukana mm. Hyvinvointiosaamisen yksikön yliopettaja Marja Sirkkola, lehtorit Päivi Veikkola ja Mare Orman sekä muut eri moduuleista vastaavat opettajat.

Lammin vastaanottokeskuksen lisäksi HAMK:in Hyvinvointiosaamisen yksikön opiskelijoita on, on ollut tai on lähtemässä mukanaan toimintaan Mainiemessa, Iittalan vastaanottokeskuksessa, Pihlajalinnassa Rengossa ja Kangasalan Kaivannossa osana opintojaan tai vapaaehtoistyöntekijänä.  Forssan vastanottokeskuksen kanssa on yhteistyösuunnitelma vielä työn alla.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]