Kosteus- ja homevauriokorjaukseen perehtyneitä opettajia tarvitaan lisää - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kosteus- ja homevauriokorjaukseen perehtyneitä opettajia tarvitaan lisää

Kosteus- ja homevauriokorjaukseen perehtyneitä opettajia tarvitaan lisää

29.06.2015 14:23

Kun rakennuskanta vanhenee ja korjausrakentamisen määrä kasvaa, tarvitaan lisää kosteus- ja homevauriokorjauksen osaamista ja koulutusta.

​Sisäilman huono laatu on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista, joka aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä haittoja ja kansantaloudellisia kustannuksia. Arvioiden mukaan joka toisessa rakennuksessa on merkkejä ylimääräisestä kosteudesta ja lähes joka viidennessä rakennuksessa homeen epäillään uhkaavan käyttä​​​jien terveyttä. Ongelman laajuudesta kertoo se, että korjausrakentamiseen käytetty rahamäärä on Suomessa jo ohittanut uudisrakentamisen osuuden.

Rakennusten kosteusvauriot aiheutuvat monesti rakennusosien vanhenemisesta, suunnitteluvirheistä tai suunnitelmien puutteista, rakennustyössä tehdyistä virheistä, puutteista rakentamisen laadun hallinnassa sekä puutteellisesta huollosta tai käyttövirheestä. Ammattitaitoisista suunnittelijoista, korjaajista ja valvojista on jo nyt suuri pula. Osaamistarve kasvaa koko ajan, kun kokeneet, eri aikakausien rakennusmenetelmien asiantuntijat jäävät eläkkeelle. Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelmassa tehtyjen laskelmien mukaan vaurioituneiden rakennusten tutkimiseen ja korjaamiseen erikoistuneita osaajia tarvitaan lähivuosina lisää lähes 20 000. Kun rakennuskanta vanhenee ja korjausvajetta esiintyy enenevissä määrin, on syytä kiireesti kehittää kosteus- ja homekorjaamisosaamista ja koulutusta.

Maksuton koulutus opettajille alkaa marraskuussa 2015​

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) järjestää rakennusalan ammatillisille opettajille ja opetuksesta vastaaville henkilöille ajankohtaista koulutusta kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä ja korjaamisesta. Koulutus perustuu terveydensuojelulain muutokseen ja asetukseen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. 1.3.2015 voimaan astuneella lakimuutoksella on pyritty muun muassa yhtenäistämään terveydellisiä olosuhteita koskevia selvityksiä ja tutkimuksia tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia ja hyväksymismenettelyä. Koulutuksen sisällöissä tehdään tiivis läpileikkaus asetuksen mukaisen kosteusvaurion kuntotukijan osaamisvaatimuksiin ja -sisältöihin.

OPH:n rahoittama maksuton ”Opettaja kosteus- ja homevauriokorjauksen osaajana” -koulutus alkaa Hämeenlinnassa 11.11.2015 ja siihen sisältyy kahdeksan koulutuspäivää. Koulutus perehdyttää kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisyyn, rakennusfysikaalisesti riskialttiisiin rakenteisiin ja materiaalien vaurioitumismekanismeihin. Koulutuksessa tutustutaan kuntotutkimuksiin aitojen vahinkokohteiden kautta sekä tehdään mittausmenetelmien harjoituksia Hämeen ammattikorkeakoulun rakennuslaboratoriossa. Koulutuksen aikana perehdytään korjausvaihtoehtoihin ja niihin sisältyviin riskeihin. Kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta käsitellään terveyteen ja työsuojeluun liittyviä säädöksiä sekä sisäympäristön epäpuhtauksia ja niiden aiheuttamia terveysvaikutuksia.

Koulutuksen aikana opettajat työstävät kehittämistyönä omavalintaiseen aiheeseen liittyviä opetusmateriaaleja omaan opetuskäyttöön. Kehittämistyössä hyödynnetään erilaisia sähköisiä työkaluja ja verkko-oppimisympäristöjä. Oppimateriaalin laadinnassa lähtökohtana ovat rakennusalan ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelmat ja opettajien omat erityisosaamisalueet.

Ilmoittautumiset koulutukseen 23.10.2015 mennessä: www.hamk.fi/ilmoittaudu > Teknologia ja liikenne > Opettaja kosteus- ja homevauriokorjauksen osaajana​. Koulutukseen otetaan 18 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU