Mitä sote-integraatiolla tarkoitetaan ja miten sitä tehdään Kanta-Hämeessä? - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mitä sote-integraatiolla tarkoitetaan ja miten sitä tehdään Kanta-Hämeessä?

Mitä sote-integraatiolla tarkoitetaan ja miten sitä tehdään Kanta-Hämeessä?

05.10.2015 15:53

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta puhutaan nyt päivittäin.

Parhaillaan odo​​​​tetaan hallituksen päätöksiä siitä, miten palveluiden organisoimista tulevaisuudessa lähdetään kehittämään niin, että lähipalvelut voidaan säilyttää ja kustannukset pitää kohtuullisina. Alueellisesti tätä kehittämistyötä tehdään jo monin tavoin. Mitä integraatiolla tarkoitetaan, ja mitä se käytännössä on Kanta-Hämeen alueella?​ 

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) järjestetään 29.10.2015 teemaseminaari “YHDESSÄ HYVINVOINTIA – näkymiä sote-integraatioon Kanta-Hämeessä”. Seminaarissa avataan integraation käsitettä ja kerrotaan, miten sen sisältö ja ymmärrys on muuttunut viime vuosina. Lisäksi avataan tutkimuksen tuomaa näkökulmaa perusterveydenhuollon integraatioon ja kuullaan, missä vaiheessa sosiaali-ja terveydenhuollon integraation alueellinen valmistelutyö Kanta-Hämeessä on syksyn aikana menossa. Seminaarissa kuullaan myös ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden selvitysten tuloksia sote-integraation käytännön kysymyksistä julkisten palveluiden henkilöstön näkökulmasta.

Teemaseminaari on tarkoitettu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, kuntapäättäjille ja yksityissektorin toimijoille. Tapahtuma on maksuton.

Seminaari järjestetään Korkeakoulukeskuksessa Hämeenlinnan Visamäessä, C-rakennuksen auditoriossa. Tapahtuma alkaa aamukahvilla klo 8.30. Seminaarin järjestävät Hämeen ammattikorkeakoulun YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hanke ja Hyvinvointiosaamisen yksikkö.

Ohjelma

8.30–9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00–9.10 Seminaarin avaus, Hanna Maijala, Hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja, HAMK

9.10–9.50 Sote-integraatio – mitä se on? Sari Miettinen, vastuuyliopettaja, HAMK

9.50–10.20 Hoidon integraatio perusterveydenhuollossa, Liina-Kaisa Tynkkynen, tutkijatohtori, tutkijakollegium, Tampereen yliopisto; erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus -yksikkö

10.20–12.00 Opinnäytetyöt alueellisen kehittämisen tukena

  • Toimijoiden näkemyksiä sosiaali -ja terveydenhuollon integraatiosta, Riitta Riihiaho, yamk-opiskelija, HAMK
  • Strategiasta tekoihin – esimiesten näkemyksiä Potilas ensin- ajattelun jalkauttamisesta, Liisa Matikainen, yamk-opiskelija, HAMK
  • Hoitotyön päivittäinen dokumentointi ja raportointi – hoitajien näkemyksiä nykytilasta ja kehittämistarpeista, Soile Härkönen, yamk-opiskelija, HAMK
  • Lasten ja nuorten palveluiden tulevaisuuden näkymiä Hämeenlinnassa, Anu Ahola, yamk-opiskelija, HAMK
  • Oppilashuollon henkilöstön kokemuksia yhteistyön toimivuudesta Hämeenlinnassa, Katja Kaikkonen yamk-opiskelija, HAMK

12.00–13.00 lounas, omakustanteinen

Tutkimusyhteistyön mahdollisuudet käytännön asiakastyön kehittämisessä:

13.00–13.20 Kirsi Leino, hallintoylihoitaja, Kanta-Hämeen keskussairaala

13.20–13.40 Markku Rimpelä, tilaajajohtaja, Lasten, nuorten ja elämänlaadun tilaajayksikkö, Hämeenlinnan kaupunki

13.40–14.30 Alueellinen integraatio, Sote III – eteneminen, Markku Puro, projektipäällikkö, Hämeen liitto

14.30–15.00 Kahvit ja tilaisuuden päätös​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]