Mustialan uusi opetus- ja tutkimusnavetta katsoo tulevaisuuteen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mustialan uusi opetus- ja tutkimusnavetta katsoo tulevaisuuteen
uusi parsinavetta

Mustialan uusi opetus- ja tutkimusnavetta katsoo tulevaisuuteen

19.02.2015 09:47

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) 175-vuotisjuhlavuottaan viettävä Mustialan yksikkö avasi uuden, tulevaisuuteen katsovan opetus- ja tutkimusnavettansa ovet keskiviikkona 18.2.2015.

Avajaisissa esiteltiin asiantuntijoiden opastuksella navettaa ja sen tulevaa toimintaa. Paikalla olivat mm. rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleet keskeiset toimijat, kuten rakentamisprosessista vastannut NHK-Keskus Oy. Lisäksi mukana oli monia navettahankkeen yhteistyökumppaneita ja muita alan toimijoiden edustajia.

Talous- ja hallintojohtaja Mirja Pöhö kertoi rakennusprojektin sujuneen hyvin, joskin yllätyksiäkin oli matkassa mukana: muinaismuistomerkin löytyminen aiheutti sen, että jo valittu rakennuspaikka tuli vaihtaa toiseen.

Avajaisissa katsottiin menneesee​n

Historia, biotalous ja tutkimuskäyttö nousivat puheissa vahvasti esille. – Olemme vastaanottamassa parasta syntymäpäivälahjaa Mustialalle.  Kovin usein ei uutta navettaa oteta käyttöön. Vanhan navetan vanhimmat osat ovat vuodelta 1852. Uusi navetta tulee sopivaan tilanteeseen, sillä biotalouden merkitys kasvaa jatkuvasti, kuvasi Biotalouden yksikön johtaja ja HAMIn rehtori Ari Mikkola.

Biotalouden merkitystä korosti myös valtiovallan tervehdyksen tuonut kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila: – Jo Mustialan perustamisvaiheessa pohdittiin, millä Suomi saadaan nousuun. Tuolloin päätettiin panostaa maatalousalaan. Tänä päivänä uusiutuvan energian merkitys on keskeinen. Biotalous edistää talouskehitystä ja luo kestävän kehityksen mukaisia työpaikkoja.

Nykyaikainen ja tulevaisuuteen suuntaava

Tänä keväänä käyttöön otettavan uuden navetan suunnittelun lähtökohtina olivat eläinten ja hoitajien viihtyvyys ja hyvinvointi, navetan hyvä toiminnallisuus, korkea automaatioaste sekä opetukselliset ja tutkimukselliset tarpeet. Lisäksi navetasta haluttiin tehdä nykyaikainen ja tulevaisuuteen suuntaava. Uudesta navetasta löytyy mm. paljon uutta teknologiaa. Tällä pyritään vastamaan tulevaisuuden kehitysnäkymiin, kun yksikkökoot suurenevat ja automaatioaste maidontuotantotiloilla lisääntyy.

Navettarakennus on pihatto, jossa on lypsylehmien lisäksi tilat myös nuorkarjalle ja pikkuvasikoille. Navetassa on yhden lypsyrobotin automaattinen lypsyjärjestelmä sekä pieni lypsyasema opetuskäyttöön. Ruokinta perustuu seosrehuruokintaan, ja rehunjako on täysin automatisoitu. Lannanpoisto tapahtuu slalom-lietelantajärjestelmällä, ja lantakäytävien puhdistuksessa käytetään puhdistusrobottia. Kuivitus on automatisoitu erillisellä kuivituslaitteella. Vasikoiden juotto on automatisoitu.

Navettaympäristöstä on tarkoitus tehdä avoin ja monikäyttöinen, ja sitä tarjotaan myös yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi. Opetuksen lisäksi uusi navetta tarjoaa mahdollisuuden soveltavavan tutkimustyön tekemiseen. Siellä voidaan myös pitää yhteistyökumppaneiden koulutustilaisuuksia ja muita tapahtumia. Uusi navetta on investointi tulevaisuuteen, joka osaltaan edistää kotimaista maidontuotantoa ja siihen liittyvää opetus- ja tutkimustyötä.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]