Opettajat yrittäjyyden edistäjinä - Yrittäjyyskasvatustavoitteet on kirjoitettava opetussuunitelmaan - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opettajat yrittäjyyden edistäjinä – Yrittäjyyskasvatustavoitteet on kirjoitettava opetussuunitelmaan

Opettajat yrittäjyyden edistäjinä – Yrittäjyyskasvatustavoitteet on kirjoitettava opetussuunitelmaan

07.10.2015 13:51

Lehtori Heikki Hannulan tuoreen väitöksen keskeisenä tuloksena voidaan pitää vahvistusta sille ajatukselle, että ammatillisessa opettajankoulutuksessa yrittäjyyskasvatustavoitteet on kirjoitettava opetussuunnitelmaan.

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta myös, että opetussuunnitelman tavoitteet tulee kirjoittaa yrittäjyyteen liitettävää osaamista kuvaaviksi. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa opetuksen toteutukseen ja oppimistuloksiin. 

Julkisen keskustelun pohjalta ollut helppo havaita, että niin Suomen kuin koko Euroopankin taloudellista toimintaa on varaa parantaa. Yhtenä keinona tähän poliitikot näkevät yrittäjyyden edistämisen. Yrittäjyyden aikaansaamiseksi voidaan kehittää erilaisia tukimuotoja. Pysyvämpiin ja pitkäjännitteisempiin yrittäjyyden edistämiskeinoihin kuuluu yrittäjyyteen oppimista ja kasvua tukeva yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyskasvatuksen keskeisimpiä toimijoita ovat opettajat. Siksi on tärkeää tutkia ja kehittää opettajankoulutusta erityisesti yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.

Heikki Hannulan tutkimuksen päätavoitteena oli vastata kysymykseen: Miten ammatillisten opettajaopiskelijoiden yrittäjyyskasvatusosaamista voidaan kehittää? Erityisesti huomio kiinnittyy opetussuunnitelman ja sen toteutuksen kehittämismahdollisuuksiin. ​

Lisätiet​oja

Heikki Hannula, Puh. +358 40 743 7393, heikki.hannula@hamk.fi

Väitöskirja: ​​http://tampub.uta.fi/handle/10024/97967

Heikki Hannula on syntynyt Tampereella ja suorittanut Tampereen yliopistossa Kauppatieteiden maisterin ja Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnot. Vuosina 1990 – 2001 hän toimi kauppaopettajana Valkeakosken Seudun Kauppaoppilaitoksessa ja Valkeakosken ammattiopistossa sekä 2001 – 2002 projektipäällikkönä Valkeakosken seudun koulutusorganisaatioiden yhteistyötä edistävässä ns. Kyllikki-projektissa. Vuodesta 2002 hän on toiminut opettajankouluttajana Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]