Opinnäytetö: Kilpahevosten laiduntaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetö: Kilpahevosten laiduntaminen

Opinnäytetö: Kilpahevosten laiduntaminen

05.06.2015 11:33

Laitumen tiedetään edistävän monin tavoin sekä hevosten fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.

Kilpahevosten kohdalla laiduntaminen ei kuitenkaan aina ole tavallinen käytäntö, sillä kilpahevosten pito-olosuhteet eivät perinteisessä muodossaan aina tue hevosen lajityypillisiä tarpeita kovinkaan hyvin. ​​​​Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) agrologiopiskelija Iris Vanne selvitti opinnäytetyössään kilpahevosten pitäjien kokemuksia laiduntamisesta sekä tapoja, joilla laidunta voitaisiin hyödyntää myös kilpahevosille. Työn toimeksiantajana toimi Hevosalan osaamiskeskus Hippolis.

Osana opinnäytetyötä toteutettiin sähköinen kysely kilpahevosia laiduntaville hevosten pitäjille, joiden hevoset startattaavat tai joilla pyritään tulevaisuudessa starttaamaan Toto-raveissa tai ratsastuksessa vähintään 3-tasolla (entinen kansallinen taso).

Tulosten perusteella myös kilpahevosia on mahdollista laiduntaa runsaasti, jopa läpi kesän ja ympäri vuorokauden. 91 %:lla vastaajista laitumella oli ainakin jonkinlaista merkitystä kilpahevosten ruokinnassa laidunkaudella. Vastaajista  53 % käytti laidunta pääasiallisena karkearehuna ja 15 % jopa ainoana rehuna. Kilpahevosia voitiin laiduntaa sekä kilpailu-, valmennus- että lepokausien aikana. Suurin osa vastaajista laidunsi kilpahevosia myös starttia tai kilpailuja edeltävänä päivänä, mutta laidunnusaikaa saatettiin lyhentää. Laitumelta poissa vietetty aika korvattiin antamalla hevosille kuivaa tai säilöheinää tai niittorehua. 83 % vastaajista pyrki laiduntamaan kilpahevosia mahdollisuuksien mukaan vähintään toisen hevosen kanssa.

Tutkimuksen mukaan kilpahevosten laidunnuksen mahdollisia toteutustapoja on useita, ja sopivan laidunnustavan valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi hevosten yksilölliset ominaisuudet ja tallilla käytettävissä olevat resurssit. Hevosten pitäjien kokemusten perusteella laiduntava kilpahevonen on ennen kaikkea tyytyväinen, rento ja fyysisesti terve. Etenkin mahan terveys ja lajityypillisen käyttäytymisen toteutuminen olivat merkittäviä syitä sille, miksi kilpahevosten laiduntamiseen oli päädytty. Laitumella voi olla myös hevosten suorituskykyä heikentäviä vaikutuksia, mutta kyselyn tulosten perusteella niitä voidaan melko pitkälle ennaltaehkäistä.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]