Opinnäytetyö: Avoimesta datasta tukea matkailuyritysten liiketoiminnalle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Avoimesta datasta tukea matkailuyritysten liiketoiminnalle

Opinnäytetyö: Avoimesta datasta tukea matkailuyritysten liiketoiminnalle

29.04.2015 09:59

Avoin data tarjoaa mahdollisuuksia matkailyrityksille liiketoiminnan kehittämisessä. Yritykset eivät kuitenkaan vielä hyödynnä avoimen datan potentiaalia.

Tämä selvisi Joni Kukkamäen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä tehdyssä tutkimuksessa. Kukkamäki valmistui tradenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta keväällä 2015.

Matkailuala muuttuu digitalisaation ja asiakkaiden tarpeiden mukana. Sähköisen liiketoiminnan vaatimukset asettavat matkailuyrityksille haasteita, mutta tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia. Valtio, kaupungit ja virastot ovat avanneet Suomessa mittavan määrän datavarantojaan ilmaiseksi kenen tahansa käytettäväksi ja uusia aineistoja avataan kasvavalla tahdilla. Yhdistelemällä tätä avointa dataa omiin datavarantoihinsa yritykset voisivat saada arvokasta lisäinformaatiota esimerkiksi päätöksenteon tai palveluiden kehittämisen tueksi.

Resurssien puute iso haaste avoimen datan hyödyntämiselle

Suomessa on noin 27 000 matkailuyritystä ja niistä suurin osa on kooltaan hyvinkin pieniä, jopa mikroyrityksiksi luokiteltavia. Pienissä yrityksissä kaikki resurssit ovat kiinni ydinliiketoiminnan toteuttamisessa ja varsinkin aika nousee usein esteeksi puhuttaessa uusien palveluiden tai toimintatapojen käyttöönotosta. Tietotekninen osaaminenkaan ei välttämättä ole riittävää. Usein juuri näistä syistä johtuen avointa dataa ei vielä yrityksissä hyödynnetä.

Yritysten tulisikin lähestyä avointa dataa kokeilukulttuurin kautta, aloittaen pienestä, laajentaen toimintaa osaamisen karttuessa. Avoimen datan käyttö ei vaadi investointeja tai raskasta suunnittelua, vaan sen käyttö voidaan aloittaa tutustumalla aiheeseen ja saatavilla oleviin aineistoihin, miettien erilaisia käyttömahdollisuuksia. Suomessa järjestetään myös paljon avoimen datan tapahtumia ja koulutuksia joihin yritykset voivat osallistua.

Yhteistyöstä ja verkostoista tehokkuutta

Matkailuyritysten tulisi hakea kasvua ja kehittää palveluitaan yhdessä muiden yritysten kanssa. Yhdistämällä osaamistaan matkailuyritykset voisivat luoda laadukkaita kokonaispalveluita asiakkailleen ja kehittää liiketoimintojaan yhdessä. Tämän tehokas toteuttaminen vaatii myös tietojen avaamista kumppaneille. Tiettyjä liiketoiminta- ja asiakastietoja keskenään jakamalla yritykset voisivat saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Verkostomaisella toiminnalla voidaan saavuttaa myös resurssien tehokkaampaa käyttöä.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]