Opinnäytetyö: Historiallisten puutarhojen suunnittelussa ja hoidossa tarvitaan erityisosaamista - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Historiallisten puutarhojen suunnittelussa ja hoidossa tarvitaan erityisosaamista

Opinnäytetyö: Historiallisten puutarhojen suunnittelussa ja hoidossa tarvitaan erityisosaamista

24.04.2015 13:38

HAMKin maisemasuunnittelun opinnäytetyönä on syntynyt opas historiallisten puutarhojen kanssa toimimiseen. Käytännönläheisen oppaan on kirjoittanut puutarhuri, kulttuurituottaja sekä keväällä 2015 valmistunut maisemasuunnittelija Hanna Keljo.

Suomessa on herätty vaalimaan historiallisesti arvokkaita puutarhoja ja kulttuuriympäristöjä viimeisten vuosikymmenten aikana innokkaasti. Historialliset puutarhat, kulttuuriympäristöt ja perinnekasvit kiinnostavat etenkin nyt kuuman puutarhabuumin aikana. Arvokkaissa ympäristöissä työskennellessä tarvitaan kuitenkin monenlaisten erityisseikkojen huomioonottamista, jotta nämä arvokkaat kulttuuriympäristöt saadaan säilymään tuleville sukupolville.

Historiallisten puutarhojen suunnittelun, saneerauksen ja hoidon ongelmakohtia – käytännön vinkkejä historiallisten kohteiden kanssa työskentelyyn antaa käytännönläheistä ohjeistusta viheralan ammattilaisille. Sen tarkoituksena on toimia täydennyksenä samasta aiheesta kirjoitettuun RT-korttisarjaan (julkaistu 2013). Etenkin suunnittelu- ja hoitotyössä törmää moninaisiin ongelmiin, joita ei normaalissa vihertyökohteessa välttämättä ole – kohteen historiallinen status myös vaatii erilaisia selvityksiä ja inventointeja, että alueella voidaan toimia sen arvon mukaisella tavalla. Apuja ja vinkkejä on tarjolla niin työn tilaajan, suunnittelijan, työn toteuttajan kuin hoitotyötä tekevänkin näkökulmasta.

Tarkoituksena on edistää puutarhojen historiallisesti arvokkaiden piirteiden sekä historiallisen kerroksellisuuden säilymistä jatkossakin, auttaa työntekijöitä hahmottamaan alueiden erityisarvoja sekä tarjota työkaluja näiden arvojen selvittämiseen ja säilyttämiseen kohteissa. Työssä keskitytään etenkin suunnitteluprosessin moniin mutkiin historiallisissa puutarhakohteissa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU