Opinnäytetyö: Kävelijän opaskartat digitalisoituvat - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Kävelijän opaskartat digitalisoituvat

Opinnäytetyö: Kävelijän opaskartat digitalisoituvat

19.01.2015 12:31

Kävelijää opastavat sovellukset tulevat todennäköisesti lähitulevaisuudessa yleistymään. Näin toteaa Minna Lumiluoto opinnäytetyössään, jota varten hän toteutti Tampereen kaupungin puistoyksikölle mobiilisti toimivan puisto-opastussovelluksen.

Lumiluoto valmistuu hortonomiksi Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta keväällä 2015.

​​Puistosovelluksen kaltaiset toteutukset tulevat todennäköisesti lähitulevaisuudessa yleistymään, kun älypuhelimiin ja tabletteihin vakiintuu yksi tai useampiakin kävelijöille tarkoitettuja reitittämis- ja opastamissovelluksia. Käyttösuosio edellyttää sovellusta, joka on saumattomasti osa älypuhelimen tai tabletin käyttäjän arkikäyttöä ja tyydyttää käyttäjän käyttötarpeita.

Tampereen puistosovelluksen toteutukseen kuului taustatietojen selvittäminen, materiaalin hankkiminen, sovellusalustan valinta ja toteutus. Toteutuksen jälkeen sovelluksen käyttömääriä seurattiin muutaman kuukauden ajan.

Oma opas älypuhelimessa​​

Kävelijän mobiiliin opastamiseen on olemassa paljon toteutuksia eri puolilta maailmaa. Älypuhelimissa ja tableteissa toimivia opasteita on toteutettu sovelluksina erilaisiin kiertokävelyihin ja kaupunkioppaiksi. Opasteiden rakentamista varten on olemassa myös useita valmiita teknisiä sovellusalustoja ja -ympäristöjä, joihin voi lisätä omia opastusratkaisujaan.

Tampereen kaupungin puistoyksikölle toteutettu mobiili puisto-opaste perustuu olemassa olevaan painettuun puistokävelykarttaan. Puistokävelystä laadittu mobiiliversio mahdollistaa uusien kohderyhmien tutustumisen Tampereen keskusta-alueen puistojen historiaan ja niissä oleviin nähtävyyksiin.

Lisätietoja:

Minna Lumiluoto, p. 050 4325 486, sp. minna.l.lumiluoto@student.hamk.fi​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]