Opinnäytetyö: Kestävä kehitys kiinnostaa maaseutumatkailuyrittäjää - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Kestävä kehitys kiinnostaa maaseutumatkailuyrittäjää

Opinnäytetyö: Kestävä kehitys kiinnostaa maaseutumatkailuyrittäjää

30.03.2015 14:02

Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) valmistunut Heikki Heimala selvitti maaseutumatkailuyrittäjien suhtautumista kestävään kehitykseen.

Eteläkarjalaiset maaseutumatkailuyrittäjät ovat innostuneita kehittämään yritystoimintaansa erityisesti entistä ympäristövastuullisempaan suuntaan. Yrittäjien mielestä mielikuvaa puhtaasta luonnostamme ei saa päästää tuhoutumaan vaan sitä tulee vahvistaa. Maaseudun myönteistä imagoa halutaan parantaa yrityskohtaisesti käytännön toimin sekä teeman mukaisella markkinoinnilla.

Maaseutumatkailuyritysten näkemyksiä kestävästä kehityksestä sekä ympäristövastuullisuuteen liittyviä koulutus- ja kehittämistarpeita on kerännyt Heikki Heimala ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvassa opinnäytetyössään. Heimala valmistui maaliskuussa 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta (agrologi AMK).

Kestävän matkailuyrittämisen sisällöt ja alueen puhdas luonto sekä asiakkaan niistä saamat hyödyt ja hyvät tunteet voivat olla vahva osa alueen matkailutoimijoiden yhteistä tavoitetta ja strategiaa. Kestävän kehityksen teemat voivat olla tulevaisuudessa kantavana osana Saimaan alueen matkailun markkinoinnissa. Haastattelututkimuksen perusteella maaseudun matkailuyrittäjät suhtautuvat erittäin myönteisesti asiaan. Yrittäjät haluavat kehittää myös omaa toimintaansa sekä vahvistaa matkailijoilla jo olevaa hyvää imagoa maaseutumatkailusta.

Ympäristövastuullisuus yhdistää toimijoita – hyvät käytännöt esiin

Yrittäjillä on hyviä jo toteutettuja käytäntöjä sekä ideoita, joita halutaan jakaa myös muille alan toimijoille. Puhdas luonto ja ympäristöstä huolehtiminen yhdistävät maaseudun toimijoita. Keskeisimpiä yrityskohtaisia kehittämistarpeita ovat energia-asiat, asiakasviestintä ja ekologisuuden markkinointi. Erityisen haasteelliseksi koetaan se, miten ekologisista toimista kerrotaan asiakkaille käytännön asiakaspalvelutilanteissa ja markkinoinnissa.  Yrittäjät ovat kiinnostuneita kestävän kehityksen koulutuksesta. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista toivoo lyhytkestoisia koulutustilaisuuksia kestävän kehityksen teemoista; eniten kiinnostavat uusiutuvan energian käyttö ja energiansäästö sekä viestintä.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]