Opinnäytetyö: Lumitila täytyy huomioida pihasuunnittelussa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Lumitila täytyy huomioida pihasuunnittelussa

Opinnäytetyö: Lumitila täytyy huomioida pihasuunnittelussa

28.04.2015 12:44

Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelija Heli Laakkonen tutki opinnäytetyössään lumitilan huomioimista rakennuskohteiden suunnittelussa. Työn tilasi Viherympäristöliitto.

Viherympäristöliitto oli järjestämillään työmaapäivillä huomannut, että valmistuneissa kohteissa oli puutteita lumitilan suhteen ja jopa rakennusvirheitä. Suunnittelijat kaipaavatkin tarkempia ohjeistuksia lumitilojen mitoittamiseen.

Opinnäytetyö luo pohjaa Viherympäristöliiton myöhemmin mahdollisesti julkaisemalle oppaalle lumitiloista, joka tulee olemaan tietopaketti kaikkien viheralan ammattilaisten sekä kiinteistöhoidon ja aluesuunnittelijoiden käyttöön. Opinnäytetyössä on etsitty taustamateriaalia sekä uusimpia tutkimuksia aiheesta. Lumitilan mitoitusta sekä lumien lähisijoitusta onkin tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla. Työ on kirjallisuustutkimus, jota on täydennetty haastatteluilla.

Kaupunkirakentamisen haasteet ja uudet menetelmät

Kaupunkirakenteen tiivistyessä rakennetaan ent​istä tiiviimpään ja viheralueet rakennetaan korkeatasoisiksi puistoiksi. Lumelle jäävä tila vähenee. Ilmastonmuutoksen myötä talven aikainen sademäärä kasvaa ja sade voi tulla myös lumena. Lumi kuuluu hulevesiin ja hulevesien käsittelyt ovat monessa kaupungissa tarkasti määritellyt. Lumelle on suunniteltava tilaa ja lumen sijoituspaikat on myös suunniteltava toimiviksi pintarakenteet, pinnan läpäisevyys, imeyttäminen, koneellinen ylläpito, kantavuus sekä kasvillisuus huomioiden.

Valmistuneet rakennuskohteet ovat saattaneet rikkoutua talvenaikaisen ylläpidon aiheuttamista naarmuista ja vaurioista. Vaurioiden korjaaminen tulee kalliiksi. Lisäksi lumien poiskuljetus tuo ylimääräisiä kustannuksia taloyhtiöille silloin, kun pihalla ei ole tilaa lumen kasaukseen. Kiinteistöhuolto voi ottaa käyttöön uusia menetelmiä lumen poistoon tavallisen metallireunaisen kauhan sijaan. VTT:n tutkimuksessakin kehitellyt läpäisevät pinnoitteet tuovat haasteita ja kehitystarpeita ylläpidolle. On tärkeää, että konekannan kehittyessä myös kiinteistöjen pihoja aletaan hoitaa monipuolisemmalla kalustolla. Lunta voidaan poistaa auraamisen lisäksi harjaamalla, suolaamalla, lämmittämällä, käsin ja linkoamalla.

Suunnittelun vaiheet

Suunnittelijan ensimmäinen tehtävä on talvikunnossapidettävien alueiden määrittäminen. Sen jälkeen voidaan laskea talven aikana satavan lumen kertyminen ja määrittää alueelle tilat lumikasoille. Suunnitelmassa on määriteltävä työkalut ja kalusto, joilla talvikunnossapito hoidetaan. Lisäksi on huomioitava erityispinnoitteet ja muut erityiset seikat. Kun lumen kasauspaikat on ratkaistu, suunnitellaan rakenteet, pihan toiminnot ja kasvillisuus sekä kesän että talven aikana toimivaksi ja kauniiksi.

Talvikunnossapitosuunnitelma kulkeutuu aikanaan asukkaille ja kunnossapidon suorittajille, jotta lumikasojen paikat ja työmenetelmät ovat kaikilla tiedossa. Tällä tavoin suunnitellen kiinteistö säästää rahaa tulevaisuudessa. Alueellinen suunnittelu ottaa huomioon myös lumen lähiläjityksen, joten taloyhtiöt saavat arvoa ympäristönäkökohtien huomioimisesta.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]