Opinnäytetyö: Minne kannattaa pysäköidä HPK:n kotipelien aikana? - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Minne kannattaa pysäköidä HPK:n kotipelien aikana?

Opinnäytetyö: Minne kannattaa pysäköidä HPK:n kotipelien aikana?

25.06.2015 15:29

HAMKin liikennealan opiskelija Roope Pitkänen on laatinut HPK:lle ensimmäisen kattavan pysäköintiselvityksen.

Hän tutki pysäköinnin sijoittumista ja määriä kolmen kotipelin aikana sekä tarkasteli kehityskohteita, joilla saadaan pysäköinnistä käyttäjäystävällisempää.​​​

HPK-Edustusjääkiekko ry:n ja Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyssä opinnäytetyössä tarkasteltiin Ritari-areenan pysäköintialueiden autojen sekä lähistöjen kadunvarsipysäköinnin määriä kolmena eri ajankohtana HPK:n pelatessa kotonaan Liiga-ottelun. Työn tarkoitus oli antaa kattava kuva siitä, kuinka paljon henkilöautoja pysäköidään lähistölle sekä siitä kuinka kauas autoja pysäköidään. Tarkastelussa ilmeni, että kadunvarsipysäköinti on ahtailla kaduilla keskimäärin noin 35 % koko pysäköinnistä kotiottelun aikana, ja että osa lähistön pysäköintialueista on vajaita.

Turvallisempaa pysäköintiä​​​

Pysäköintiselvityksen yhteydessä tarkasteltiin pysäköintialueiden ongelmiakohtia ja kehitettiin näihin nopeasti toteutettavia ja tehokkaita ratkaisuja. Selvityksen aikana huomattiin useita puutteita Ritari-areenan pysäköintialueiden opasteissa. Näihin ongelmakohtiin halutaan puuttua selkeämmällä opastuksella ja niille ehdotetaan mekittäväksi pysäköintirivit ja -paikat. Näin alueista saadaan turvallisempia ja helpommin käytettäviä.

Mukavammin autolla areenalle​​​

Selvityksen myötä ilmeni Soraharjunkadulla sijaitsevan pysäköintialueen vähäinen käyttö. Kyseinen alue sekä uudeksi pysäköintialueeksi avautuva Kaurialan kentän pysäköintialue pyritään saamaan käyttöön ja lisäksi kadunvarsipysäköintiä ahtailla kaduilla halutaan vähentää. Roope Pitkänen laati yleisölle jaettavan pysäköintikartan jossa on esitetty alueet ja kävelyaika Ritari-areenalle. Sen avulla kannattajilla on tarvittavat tiedot oikean pysäköintialueen valitsemiseen.

Työn toivotaan antavan apua ongelmakohtien karsimiseen helposti toteutettavin tavoin sekä tuovan HPK:lle ja Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:lle selkeän kuvan pysäköintialueiden käytöstä. Tavoitteena on saada luotua HPK:n kannattajille mukavampi ottelutapahtuma.​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU