Opinnäytetyö: Monimediainen kirja voi olla monipuolinen työväline päiväkodin arjessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Monimediainen kirja voi olla monipuolinen työväline päiväkodin arjessa

Opinnäytetyö: Monimediainen kirja voi olla monipuolinen työväline päiväkodin arjessa

06.11.2015 12:00

HAMKin sosiaalialan opiskelijoiden Aino Pesosen ja Minttu Salakarin opinnäytetyössä selvitettiin varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä monimediaisen kirjan luomisesta ja käytöstä päiväkodin arjessa sekä ideoita kirjan luomiseen ja käyttöön.

Monimediaisen kirjan luomisella ja käytöllä voidaan tukea lasten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lapsilähtöisesti. Monimediainen kirja voi tarkoituksenmukaisesti käytettynä olla monipuolinen työväline päiväkodin arjessa.

Opinnäytetyö tehtiin osana Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana -hanketta. Hankkeen toteutti Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) yhteistyössä HAMKin avoimen varhaiskasvatustoiminnan sekä kolmen eteläsuomalaisen kunnan varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa.

Monimediainen kirja osana mediakasvatusta​​

Uudessa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen olevan tärkeä kansalaistaito. Tällaista osaamista tarvitaan vuorovaikutuksessa ihmisten välillä, lasten ja perheiden arjessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Tämän vuoksi aiheen käsittely on ajankohtaista.

Tuloksista kävi ilmi, että lapset olivat innostuneita kirjan luomisesta ja käytöstä, mikä näkyi heidän töissään. Tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten mielestä valittu sovellus oli helppokäyttöinen ja lapset oppivat sen nopeasti. Lisäksi tuloksista nousi esiin uusia luomis- ja käyttövariaatioita monimediaiselle kirjalle, kuten sen käyttäminen ryhmähengen luojana ja kohottajana. Myös ajankohta monimediaisen kirjan luomiselle ja käytölle tulisi valita harkiten, jotta sille on riittävästi aikaa.

Lisätietoa:

Aino Pesonen, aino.pesonen@gmail.com
Minttu Salakari, minttu.salakari@gmail.com

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU