Opinnäytetyö: Nautojen elektronisen korvamerkin käytön lisäämiselle on tarvetta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Nautojen elektronisen korvamerkin käytön lisäämiselle on tarvetta

Opinnäytetyö: Nautojen elektronisen korvamerkin käytön lisäämiselle on tarvetta

13.05.2015 12:32

Nautojen elektronisen korvamerkin eli eMerkin käytön lisäämiselle on selkeä tarve, mutta käytön yleistymisen esteenä naudanlihantuotantotiloilla on käytännön ongelmia.

Tämä käy ilmi Anne Nurkan opinnäytetyössä, jossa kerättiin käyttäjäpalautetta eMerkeistä sekä taustoitettiin eMerkin käytön ja käyttämättömyyden syitä. Nurkka valmistuu agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta keväällä 2015.

eMerkin käytön lisäämiselle tilausta

Elektroninen korvamerkintä toisi tehoa ja säästöä koko tuotantoketjuun mikäli merkintä olisi laajemmin käytössä. eMerkkiä voidaan hyödyntää mm. nautojen tunnistamisessa, eläimiä siirrettäessä ja ryhmiteltäessä, lastattaessa teurasautoon sekä eläinkohtaisten tietojen tallentamisessa tietojärjestelmiin. eMerkkien hyvä pysyvyys tuo säästöä niin ajallisesti kuin taloudellisestikin, kun korvausmerkkien tilaus ja uudelleenkiinnittämistyö vähenevät. Myös työturvallisuus paranee, kun korvausmerkkejä ei tarvitse kiinnittää isoille eläimille. Lisäksi tehokas ja varma tunnistusjärjestelmä edesauttaa tuotantoketjun läpinäkyvyyttä sekä tuotteiden jäljitettävyyttä.

eMerkin käytön edistäminen vaatii käytännön toimia

Nurkan tekemän selvityksen mukaan monista hyödyistä huolimatta eMerkin hyödyntäminen naudanlihantuotantotiloilla on vähäistä. Hyödyntämisen yhtenä merkittävänä esteenä on lukijalaitteiden vähyys tuottajien käytössä. Lukijalaitteet koetaan kalliiksi ja merkityksettömiksi varsinkin silloin kun  kaikkia eläimiä ei ole merkitty eMerkein. Lukijalaitteiden ominaisuudet eivät vastaa täysin käytännön tarpeita ja niiden käytettävyyttä pitäisi kehittää. eMerkkien kiinnityksen ohjeistusta tulisi myös tarkentaa, sillä nyt saatavilla oleva tieto eMerkkien kiinnittämisestä ei ole yhdenmukaista. eMerkkien hyödyntämistä vähentää myös vähäinen saatavilla oleva tieto oheislaitteista ja niiden käytöstä.

Jotta eMerkin käyttö lisääntyisi,  tietoa eMerkistä  ja sen hyödyistä tulee saattaa enemmän tuottajien tietoon. Olisi myös mietittävä keinoja, jotka kannustavat tuottajia investoimaan eMerkin käyttöön.  Koko tuotantoketjun tulee sitoutua hyödyntämään eMerkkiä, sillä vasta silloin eMerkkien täysimääräinen hyödynnettävyys on mahdollista.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]