Opinnäytetyö: Nuoret kokevat viheralan kiinnostavana - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Nuoret kokevat viheralan kiinnostavana

Opinnäytetyö: Nuoret kokevat viheralan kiinnostavana

27.04.2015 09:39

Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelija tutki opinnäytetyössään nuorten suhtautumista ja perehdyttämistä viheralan töihin.

Peruskoulun päättäneet nuoret suhtautuvat positiivisesti viheralaan. He tietävät viheralan hoitotöistä teoriassa, mutta käytännön kokemusta on harvalla. Kahden viikon työjakso viheralan hoitotöissä ei nostanut kiinnostusta viheralaa kohtaa, mutta se lisäsi arvostusta alaa ja sen työntekijöitä kohtaan. Nuorten motivointi työntekoon viheralueiden työkentällä onnistuu hyvällä perehdyttämisellä, johdonmukaisella ohjaamisella ja työtehtävien vaihtelevuudella.

Tamperelainen Lännen Kiinteistöpalvelu Oy työllisti kesällä 2014 yhteensä 39 peruskoulun päättänyttä nuorta viheralan hoitotöihin. Nykypäivän yhteiskunnassa nuorten työllistäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Viheralan hoitotöiden lisäksi opeteltiin työelämätaitoja, koska monelle nuorelle tämä oli heidän ensimmäinen työkokemuksensa.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten suhtautuminen viheralaan ja suhtautumiseen vaikuttavat tekijät. Lisäksi tutkittiin, miten esimies pystyy perehdyttämisellään ja käyttäytymisellään vaikuttamaan nuorten työmotivaatioon. Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastatteluja ja kyselyjä. Tilaajayritys aikoo käyttää tutkimusta pohjana tulevien kesätyöntekijöiden perehdyttämisessä. Yritys saa kesän 2014 nuorten joukosta myös seuraavaksi kesäksi luotettavia kesätyöntekijöitä.

Sääolosuhteet vaikuttavat paljon nuorten työmotivaatioon

Viheralan hoitotöissä oli nuorten mieleen hyviä ja huonoja puolia. Ulkona työskentely on kesällä mukavaa eikä ajan kulua tule välttämättä huomanneeksi. Työtehtävistä kitkeminen herätti nuorissa eniten tunteita puolesta ja vastaan. Töiden rankkuus tuli nuorille yllätyksenä. Varsinkaan sääolosuhteiden osuutta ei moni ollut tullut ajatelleeksi. On mahdotonta pitää työnteko nuorille mielekkäänä koko ajan. Siihen auttaa kuitenkin työtehtävien monipuolisuus ja oma kannustava asenne työntekoon. Palautteen antaminen on tärkeää, niin positiivisen kuin negatiivisenkin. Työtehtäviin perehdytettäessä – erityisesti kitkemisessä – on oleellista tehdä kokemattomalle selväksi, minkälaista lopputulosta häneltä odotetaan.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]