Opinnäytetyö: Opas omaiselle hyvän saattohoidon tueksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Opas omaiselle hyvän saattohoidon tueksi

Opinnäytetyö: Opas omaiselle hyvän saattohoidon tueksi

12.03.2015 08:59

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun (HAMK) hoitotyön opinnäytetyössä on luotu opas omaisille saattohoidon tueksi.

Saattohoitoon kuuluu mahdollisimman hyvä oireiden hoito, lähestyvään kuolemaan valmistautuminen sekä potilaan läheisten huomioiminen ja tukeminen. HAMKin hoitotyön opiskelija Elizabeth Witham-Arvaja on selvittänyt opinnäytetyössään omaisten tuen tarvetta saattohoitopotilaan hoidossa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

Sinun tukenasi – Saattohoito terveyskeskuksen vuodeosastolla -opas omaiselle

Opinnäytetyöhön kerättiin aineistoa kirjallisuudesta ja tutkimuksista sekä haastattelemalla terveyskeskuksen hoitohenkilökuntaa. Aineiston pohjalta syntyi opaslehtinen, joka koostuu saattohoitoon liittyvistä käsitteistä, hoitotyön keskeisistä periaatteista ja haastattelusta saadusta materiaalista.

Opas antaa omaiselle sekä tiedollista ja konkreettista että henkistä ja hengellistä tukea. Sen tehtävänä on myös lisätä tietoa saattohoidosta terveyskeskuksen vuodeosastolla. Oppaan on tarkoitus toimia omaiselle oheistukena hoitohenkilökunnan antaman hoidon ja ohjauksen lisäksi.

Saattohoidossa hoitohenkilökunta pyrkii huomioimaan myös omaisen yksilöllisesti. Kirjallisessa muodossa oleva tieto edesauttaa ymmärrystä saattohoidosta rohkaisten omaista toimimaan ja keskustelemaan hoitohenkilökunnan kanssa läheisensä hoidosta sekä omista toiveista ja tarpeista. Oppaan tavoitteena on ennen kaikkea edesauttaa vuorovaikutusta omaisen sekä hoitohenkilökunnan välillä.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]