Opinnäytetyö: Opasvihko keskenmenon kohdanneille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Opasvihko keskenmenon kohdanneille

Opinnäytetyö: Opasvihko keskenmenon kohdanneille

11.03.2015 15:35

Terveydenhoitotyön opinnäytetyössä kehitettiin opas keskenmenon kohdanneiden ja terveydenhoitajien käyttöön.

Hämeen ammattikorkeakoulun terveydenhoitotyön opiskelijat Katja Hemminki, Eveliina Siukola ja Mirka Suominen ovat tehneet opinnäytetyönä opasvihon keskenmenon kohdanneille. Oppaan tarkoituksena on toimia sekä selviytymisen tukena keskenmenon kohdatessa että terveydenhoitajan apuvälineenä hänen työskennellessään keskenmenon kohdanneiden kanssa.

Tukea ja tietoa

Oppaan päällimmäinen tarkoitus on toimia keskenmenon kohdanneen tukena. Pääpaino on henkisen selviytymisen tukemisessa, joten fysiologinen puoli on tarkoituksellisesti jätetty niukaksi. Oppaassa on käsitelty surun ilmenemistä, suruprosessia ja surusta selviytymistä. Tavoitteena on poistaa mahdollisia syyllisyyden tunteita, auttaa selviytymään surun kanssa sekä antaa luottoa tulevaisuuteen ja uuden raskauden mahdollisuuteen.

Yhteistyökumppanina toteutuksessa toimi Hämeenlinnan kaupunki / Lasten ja nuorten palvelut / Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät terveyspalvelut. Hämeenlinnan terveydenhoitajilla ei ole aiemmin ollut käytettävissä tämän kaltaista tuotetta. Opasvihon tarkoitus onkin tulla nimenomaan Hämeenlinnan äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajien käyttöön.

Oppaassa on esitelty tukea tarjoavia tahoja niin Hämeenlinnassa kuin valtakunnallisesti. Myös tukea tarjoavien tahojen yhteystiedot ovat oppaassa, jotta keskenmenon kohdanneen on halutessaan helpompi hakea tukea. Virallisten tahojen lisäksi oppaassa on painotettu parisuhteen, lähipiirin sekä vertaistuen merkitystä keskenmenosta selviytymisen tukena.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]