Opinnäytetyö: Pienillä muutoksilla kohti esteetöntä ja elvyttävää sairaalan ulkoympäristöä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Pienillä muutoksilla kohti esteetöntä ja elvyttävää sairaalan ulkoympäristöä

Opinnäytetyö: Pienillä muutoksilla kohti esteetöntä ja elvyttävää sairaalan ulkoympäristöä

23.12.2015 08:38

Sairaalan ulkoympäristöllä on merkitystä niin potilaiden, sairaalan henkilökunnan, vierailijoiden kuin lähialueen asukkaidenkin viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille.

Ympäristön elvyttävyyttä ja esteettömyyttä sekä sitä, miten ne saavutetaan sairaalan ulkoympäristössä, on tutkinut Anna-Mari Tiitinen Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta.

Sairaalan ulkoympäristössä kohtaavat useat eri käyttäjäryhmät, joiden tarpeiden huomiointi on hyvän sairaalan ulkoympäristön lähtökohta. Ympäristön elvyttävyys ja esteettömyys rakentuvat pienistä tekijöistä, joita voidaan vaalia huomioimalla ne sekä suunnittelun mutta myös ylläpidon asiakirjoissa.

Esteettömyys näkökulmaksi ylläpitoon

Lähtökohtana sairaalan ulkoalueiden sujuvalle ja turvalliselle käytölle on esteettömyys. Esteettömyyden vaatimuksien huomioiminen ylläpidon asiakirjoissa sekä käytännön työtoimenpiteissä takaavat sujuvan ulkoympäristön käytön liikkumis- tai toimintarajoitteista huolimatta, myös suunnittelu- ja rakennusvaiheen jälkeen. Jos esteettömiä ympäristöjä ylläpidetään kuten muitakin julkisia viheralueita, katoaa niiden esteettömyys nopeasti.

Elvyttävyyden lisääminen

Tärkeimpiä elvyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kasvillisuuden ja luonnonelementtien määrä, ympäristön tilallinen rakenne, ympäristön herättämät positiiviset tuntemukset ja turvallisuus. Pienillä muutoksilla ja ympäristön ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa tunteisiin, ajatteluun ja lisätä ympäristön elvyttävää vaikutusta.  Puutteita ja kehittämiskohteita sairaaloiden ulkoympäristöissä on paljon. Erityisesti esteettömyyttä, värikkyyttä, kauneutta, kasvillisuutta, oleskelualueita, turvallisuutta ja luontoa kaivataan lisää. Kielteisiä tuntemuksia aiheuttavat erityisesti kulkuväylien tasoerot, liikenne, rauhattomuus, harmaus, alueiden hoitamattomuus ja oleskelualueiden puute.

Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään erityisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ulkoympäristöjen kehittämiseen ja käyttöasteen nostamiseen. Työ tuo esiin paljon huomioon otettavia seikkoja suunniteltaessa uusia tai kehitettäessä vanhoja sairaaloiden ulkoympäristöjä sekä niiden ylläpitoa, joten sen merkitys on suuri myös muille asian kanssa työskenteleville tahoille. Työ toimii myös oppaana esteettömien ulkoympäristöjen ylläpitoon ja ympäristön elvyttävyyden kehittämiseen.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]