Opinnäytetyö: Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti - Case Protreenari - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti – Case Protreenari

Opinnäytetyö: Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti – Case Protreenari

04.05.2015 08:37

Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on riskialtis ja iso projekti, joka vaatii paljon resursseja onnistuakseen. Asiaa on tutkinut Sara Yli-Houhala opinnäytetyössään.

Yli-Houhala valmistuu keväällä hevostalouden agrologiksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta.

​Ilkka Korven ravitalli Ypäjän Hevosopistolla otti alkuvuodesta käyttöön työnohjaus- ja yhteydenpitosovellus Protreenarin, jota ei ole vielä käytössä muilla talleilla. Sovelluksen avulla saadaan talteen kaikki tärkeät dokumentit sekä suunniteltua tallin toimintaa. Järjestelmä on jaettu viiteen välilehteen – työpöytä, hevoset, henkilöt, raportit ja ylläpito –  joiden alta löytyy eri toimintoja. Toimintoja ovat muun muassa viikko-ohjelma, ajolistat, ruokintalista, kengityslista ja lääkekirjanpito. Hevosopistolla Protreenarin käyttö tulee tapahtumaan talliin sijoitettujen wifi-yhteydellä toimivien  iPad:ien kautta. iPadeilta tehdyt kirjaukset näkyvät 40-tuumaisella LED-näytöllä, joka on sijoitettu tallin etukäytävälle. Ohjelman kautta myös omistajat voivat seurata hevostensa valmennusta. Reaaliaikaisten tietojen avulla ihmiset saavat elämyksiä, sisältöä ja uusia kokemuksia hevosistaan.

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Protreenari-hanketta kokonaisuudessaan, sen etenemistä sekä sovelluksen toimintaa. Lisäksi sovelluksen hankintaprojektiin liittyen tehtiin kysely käyttäjien muutosvalmiudesta Protreenarin käyttöönotossa.

Sovelluksen vaikutukset tallin arkeen olivat myönteisiä. Protreenarin uskotaan parantavan tietojen löydettävyyttä ja dokumenttien säilymistä. Myös tiedonkulun uskotaan parantuvan Protreenarin käytön myötä. Tutkimus osoitti kuitenkin, että käyttöönotto on edennyt osittain hitaasti ja sovelluksen käytettävyys sekä käyttökoulutuksen vähäisyys on jossain määrin aiheuttanut muutosvastarintaa. Muun muassa näihin asioihin tulee kiinnittää jatkossa huomiota toiminnanohjausjärjestelmiä käyttöönottaessa. Tulevaisuudessa tallin sisäinen kommunikointi ja hevosten tietojen seuraaminen helpottuu valmentajien välillä.

Ohjelman käytön tulee olla helppoa, nopeaa ja yksinkertaista. Järjestelmän hankinnalla on tarkoitus saada aikaan kustannussäästöjä, jotka syntyvät dokumenttien etsimiseen käytetyn ajan pienentyessä, tiedon tehokkaamman hyödyntämisen ja virheiden eliminoimisen kautta sekä tuottoja, joita saadaan laadun parantumisen ja työsyklin nopeutumisen kautta.Vastaavia sovelluksia ei ole juuri hyödynnetty hevosalalla, koska Suomessa ei ole monia järjestelmätoimittajia, jotka tuottavat suoraan hevostalouden käyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]