Opinnäytetyö: Viherrakentamisessa yhdistelmäkatteet ovat kokonaistaloudellisin ratkaisu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Viherrakentamisessa yhdistelmäkatteet ovat kokonaistaloudellisin ratkaisu

Opinnäytetyö: Viherrakentamisessa yhdistelmäkatteet ovat kokonaistaloudellisin ratkaisu

25.03.2015 08:58

HAMKin maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut Tea Leppänen tutki opinnäytetyössään katemateriaalien kokonaistaloudellisuutta.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Lepaan yksikössä tehdyssä viherrakentamisen tarpeisiin suunnitellussa kenttäkokeessa on tutkittu katemateriaalien kokonaistaloudellisuutta. Kokeen havaintojen perusteella kirjoittamassaan opinnäytetyöraportissa Tea Leppänen toteaa yhdistelmäkatteet parhaimmiksi vaihtoehdoiksi viherrakentamiseen. Leppänen valmistui hortonomiksi Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta keväällä 2015.

Katteet tarjoavat suojaa rikkaruohoja vastaan ja viimeistelevät istutusten ilmeen. Katteita ei ole testattu riittävästi viherrakentamisen näkökulmasta. Puutarha- ja metsätalouden puolelta kokeita katteiden käytöstä löytyy merkittävästi enemmän. Alojen samankaltaisuudesta huolimatta tulokset ja materiaalit ovat kuitenkin harvemmin viheralalle sovellettavissa, koska katteiden esteettiset vaatimukset eivät täyty.

Palakate on nopein, mutta yhdistelmäkate on tehokkain

Kokeessa tutkituista katemateriaaleista järviruokosilppu, kaakaohake sekä kuusen- ja männynkuorikate olivat nopeimpia asentaa. Kangaskatteiden asentaminen kesti lähes kaksinkertaisen ajan mainittuihin palakatteisiin verrattuna. Yhdistelmäkatteen eli palakatetta ja kangasta sisältävän katteen asentaminen kesti kuitenkin lähes saman ajan kuin pelkän kangaskatteen asentaminen.

Leppäsen mukaan rikkaruohon torjunnassa pärjäsivät parhaiten yhdistelmäkatteet. Pala- ja kangaskatteet torjuivat rikkaruohoja yhtä tehokkaasti, mutta eri tavoin. Kangaskatteissa rikkaruohoja kasvoi kasvien juurella ja palakatteissa kasvien väleissä. Kaikissa kateruuduissa rikkaruohoja esiintyi vähemmän kuin kattamattomissa verrokkiruuduissa.

Kokonaistaloudellisuuden kannalta ehdottomasti kannattavimmaksi katemateriaaliksi Leppäsen mukaan muodostui yhdistelmäkate. Rakennusvaiheen kustannukset olivat joissakin määrin muita katteita kalliimpia, mutta säästö rikkaruohon torjunnassa riitti korvaamaan rakennusvaiheen menetykset.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]