Opinnäytetyö: Yksinkertaisella ohjeistuksella puita voi kaataa omalta tontilta ilman lupaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Yksinkertaisella ohjeistuksella puita voi kaataa omalta tontilta ilman lupaa

Opinnäytetyö: Yksinkertaisella ohjeistuksella puita voi kaataa omalta tontilta ilman lupaa

02.06.2015 12:38

Puunkaatojen maisematyölupaprosessia voidaan helpottaa ottamalla käyttöön ohjeistus, jonka perusteella tontilta voi kaataa puita ilman viranomaisen myöntämää lupaa.

​Maisemasuunnittelun opiskelija Ville Korpela toteaa tämän opinnäytetyössään, jossa hän tutki miten eri kaupungit toimivat puunkaatojen maisematyölupa-asioissa. Korpela valmistuu hortonomiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta kesällä 2015.​

Turun rakennusvalvonnassa käsitellään vuosittain 700–800 puunkaatotoimenpidettä, joista maisematyöluvan vaatii noin sata kappaletta. Loput käsitellään maisemamallisesti vähäisinä toimenpiteinä, jotka eivät vaadi maisematyöluvan hakemista. Puunkaatoihin liittyviä yhteydenottoja tulee paljon ja suurin osa niistä poikii maastokäyntejä.

Ohjeella helpotetaan viranomaisen työtä​

Maisematyöluvan avulla käsitellään maisemaa muuttavia toimenpiteitä kuten maanrakennustyö ja puiden kaataminen. Maisematyöluvan tarve on aina tapauskohtaista ja arvion luvan tarpeesta tekee viranomainen. Opinnäytetyössä esitetyn ohjeistuksen avulla yksittäiseltä tontilta voisi kaataa tietyn määrän puita, joiden kaataminen ei aiheuta merkittävää muutosta ympäröivään maisemaan. Ne eivät myöskään ole asemakaavassa määrätty suojeltaviksi tai kasva istutettavaksi määrätyllä tontinosalla. Tällä tavalla vähenevät sekä asiakkaiden yhteydenotot rakennusvalvontaan että maastokäyntien tarve. Samanlainen ohje on jo käytössä Helsingissä ja Kouvolassa.

Opinnäytetyön tilaajana oli Turun rakennusvalvonta. Tutkimuksen aihe syntyi kesällä 2014, kun Korpela oli suorittamassa opintoihinsa kuuluvaa erikoisharjoittelua Turun rakennusvalvonnassa. Opinnäytetyössä tutkittiin, miten eri kaupungit toimivat puunkaatojen maisematyölupa-asioissa. Työn tavoitteena oli kehittää Turun rakennusvalvonnan käytännön maisematyölupaprosessia ja löytää viranomaisen työtä helpottavia keinoja.​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]