Parinsadan opiskelijan yhteisellä virtuaalitoteutuksella tehdään työelämän toimeksiantoja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Parinsadan opiskelijan yhteisellä virtuaalitoteutuksella tehdään työelämän toimeksiantoja

Parinsadan opiskelijan yhteisellä virtuaalitoteutuksella tehdään työelämän toimeksiantoja

19.11.2015 16:49

HAMKissa toteutetaan marras-joulukuussa uusi englanninkielinen opintomoduuli kestävän kehityksen periaatteita noudattavasta maankäytön hallinnasta ja biotalousjärjestelmistä.

Moduuli jakautuu kolmeen isoon ja erilaiseen projektiin: opetusmaatilan maankäyttö, meijerin elinkaariarviointi sekä kaupunkialueen suunnitteluun liittyvä selvitystyö.

Yksi projekteista tehdään yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Kyseessä on keskustan tulevaan laajennusalueeseen, Engelinrantaan liittyvä selvitystyö. – Engelinrannan suunnittelu on vaiheessa, missä hahmotellaan alueen identiteettiä ja kaupunkikuvaa. Opiskelijat tuovat aluerakentamishankkeeseen uutta näkökulmaa, tuoreita ajatuksia ja uusia ideoita punnittavaksi, sanoo Hämeenlinnan kaupungin yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki.

HAMKin koulutuksessa uud​et toimintatavat

Moduulin toteutustapa on täysin uusi: Se yhdistää kaikki saman vuosikurssin opiskelijat yli koulutus- tai kampusrajojen. Osallistujia on yli 200, mukana ovat kaikki biotalouden toisen vuoden opiskelijat ja vaihto-opiskelijoita.

Toteutus on alku- ja päätöstapahtumien välissä pääosin virtuaalinen, ja siinä työskennellään useiden opiskelijoiden ryhmissä. Moduuli käynnistyi yhteisellä kick-off tilaisuudella marraskuun alussa, ja opiskelijoiden työt esitellään joulukuussa moduulin messutapahtumassa.

tietokoneen naytolla kuvia

Tiimiopettajuutta suunnittelusta tote​​utukseen

Moduulin suunnitteluun on osallistunut 25 opettajaa, ja he kaikki ovat mukana myös moduulin toteutuksessa. Vierailevia luennoitsijoita moduulissa on neljä, myös ulkomaisista yliopistoista.

Sari Suomalainen on yksi opettajista: – Eri alojen opiskelijoiden työskentely yhteisessä projektissa opettaa jo tässä vaiheessa työelämän toimintatapaan, missä monialaisuus ja erilaisten näkökulmien sovittaminen on tavallista. Virtuaalinen moduuli antaa myös mahdollisuuden oppia uusia etätyöskentelytapoja sekä mahdollistaa asiantuntijaluentoja kestävää kehitystä tukien, etätyövälineitä käyttäen

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]