Saumaton hautomopolku tekee Kanta-Hämeestä Suomen vahvimman yrittäjyysmaakunnan - Hämeen ammattikorkeakoulu
Saumaton hautomopolku tekee Kanta-Hämeestä Suomen vahvimman yrittäjyysmaakunnan

Saumaton hautomopolku tekee Kanta-Hämeestä Suomen vahvimman yrittäjyysmaakunnan

27.05.2015 15:08

Kanta-Hämeen maakunnan visio on olla vuonna 2035 vahvin yrittäjyysmaakunta Suomessa. Saumaton hautomopolku -mallin tehtävä on auttaa tämän tahtotilan ja Häme-ohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Saumaton hautomopolku lisää yrittäjäaktiivisuutta sekä tukee elinvoimaisten yritysten syntyä ja kasvua. Se tarjoaa palveluja mm. uusien liikeideoiden löytämiseksi, ideoiden kehittämiseksi, yrittäjävalmiuksien lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvun tueksi.

Saumattoman hautomopolku -sopimuksen toiminnallisena tavoitteena on jalkauttaa yhteistyön toimintamalli osaksi operatiivista toimintaa sekä varmistaa yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien sujuva siirtyminen palveluntuottajalta toiselle.

Saumaton hautomopolku -tahtosopimuksen ovat allekirjoittaneet Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen kauppakamari, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen uusyrityskeskus ry, Hämeen Yrittäjät, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Linnan Kehitys Oy ja Suomen Yrittäjäopisto.

Jokaisella toimijalla on hautomopolussa oma roolinsa ja arvolupauksensa.

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tarjoaa yritteliästä valmennusta ja oppimista opiskelijoille Startup Business Schoolissa (15 opintopistettä). Startup Business School on ajasta ja paikasta riippumaton monialainen virtuaalinen oppimisympäristö. HAMKin tavoitteena on ensisijaisesti palvella omia opiskelijoitaan, mutta avoimen AMK:n kautta voi opintoihin osallistua kuka tahansa.

Startup Business Schoolissa opitaan etsimään liiketoimintamahdollisuuksia, muuntamaan ideoita asiakkaalle sopiviksi tuotteiksi ja palveluiksi sekä mallintamaan kannattavaa liiketoimintaa. Startup Business School parantaa aloittavien yrittäjien liiketoimintavalmiuksia.

HAMKissa on tarjolla myös fyysisisiä sekä virtuaalisia yrittäjyysklinikoita, joissa voidaan esihautoa alkavan yrittäjän liike-ideoita sekä kansainvälistää yrityksen toimintaa. Yrittäjyysklinikat luovat hyvän lähtökohdan saumattomuudelle.

Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa kuudella koulutusalalla AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, ammatillista opettajankoulutusta, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi HAMK tekee soveltavaa tutkimusta ja kehitysprojekteja yritysten ja yhteisöjen kanssa. HAMKissa on noin 7200 opiskelijaa ja 750 opettajaa ja muuta henkilöstöä.

Hämeen kauppakamari

Hämeen kauppakamari tukee Saumaton hautomopolku -konseptin toimintaa ja kehittymistä edistämällä verkostoitumista ja yhteistyötä alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden välillä. Hämeen kauppakamarin yhdeksään valiokuntaan, jotka vaikuttavat alueemme yritysten toimintaedellytyksiin sekä alueen kilpailukykyyn, kuuluu yli 300 jäsenyritystemme edustajaa. Kauppakamari järjestää erilaisia tapahtumia, joissa on mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia.

Alueen yritysten menestymisen tukeminen on Hämeen kauppakamarin päätehtävä. Tehtävän toteuttamiseksi kauppakamari edistää muun muassa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kauppakamari vaikuttaa myös osaavan työvoiman varmistamiseksi yritysten tarpeisiin järjestämällä ajankohtaisia koulutustilaisuuksia. Kauppakamari palvelee alueen yrityksiä ja yhteisöjä myös tiiviillä tiedottamisella ja neuvonnalla.

Hämeen uusyrityskeskus ry

Hämeen uusyrityskeskus ry kannustaa ja edesauttaa uusien ja elinkelpoisten yritysten syntymistä Hämeenlinnan seudulla. Näistä muodostuu yrittävä ja kasvava Hämeenlinnan seutukunta.

Hämeen uusyrityskeskus ry on sidosryhmilleen asiantunteva, laadukas ja kustannustehokas kumppani.

Hämeen Yrittäjät

Hämeen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen tukee Saumaton hautomopolku -konseptin toimintaa ja kehittymistä osallistumalla siihen liittyvän viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Hämeen Yrittäjien viestintäkanavat tavoittavat toiminta-alueella yrityksien lisäksi myös 50 000 kotitaloutta. Viestinnän tavoitteena on löytää yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneet ja ohjata heidät oikeaan palveluun. Toimivien yritysten kohderyhmässä pyritään tunnistamaan kasvua ja kehittymistä hakevat yritykset ja ohjata heidät tarjolla oleviin kehittämispalveluihin. Hämeen Yrittäjät tuo toimintaan myös omistajanvaihdospalveluihin suunnatun Hämeen Yrityspörssi -palvelun koko laajuudessaan.

Hämeen Yrittäjät on Suomen Yrittäjien Kanta-Hämeessä toimiva aluejärjestö, jolla on 3200 jäsenyritystä maakunnan 16 yrittäjäyhdistyksessä. Jäseninä on yli puolet maakunnan päätoimisista yrittäjistä sekä lähes 80 % työnantajayrityksistä.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Koulutuskuntayhtymä Tavastia edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia menestyä yrittäjänä. Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa kehitetään opiskelijoiden liiketoimintaosaamista, toimintaympäristön tuntemusta ja verkostoitumista. Lisäksi kaikille oppijoille tarjotaan sisäisen yrittäjyyden valmiuksia, jotta heillä olisi aktiivinen ote sekä omassa elämässään että työelämässä. Sisäiseen yrittäjyyteen liittyy mahdollisuuksien havaitsemista, omien tavoitteiden asettamista ja työskentelyä niiden saavuttamiseksi.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on ammatillista ja yleissivistävää koulutusta sekä nuorille että aikuisille tarjoava koulutuskuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan kuuluvat toisen asteen ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Tavastia, seutukuntaa palveleva Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto, Lukioliikelaitos Tavastia sekä Vanajaveden Opisto. Vakituista henkilökuntaa on 480 ja opiskelijoita 5200.

Linnan Kehitys Oy

Linnan Kehitys Oy on osa Saumaton hautomopolku -prosessia ja toteuttaa prosessille asetettuja tavoitteita kartoittamalla aktiivisesti tarpeita ja mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi sekä arvioimalla liiketoiminnan kasvupotentiaalia. Linnan Kehitys tarjoaa myös toimenpide-, osaamis- ja rahoitusratkaisuja yritysten kasvun ja kehittymisen tueksi sekä toteuttaa yrityskohtaisesti räätälöityjä, yrityksen kasvua tukevia kehittämisprojekteja.

Linnan Kehitys Oy:n toimintaa ja eri toimijoiden ja verkostokumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä ohjaa Hämeenlinnan kaupungin asettama tavoite löytää ja saattaa kasvupalvelujen piiriin 4–7 teknologia- ja osaamisintensiivistä alkavaa yritystä vuosittain.

Suomen Yrittäjäopisto

Suomen Yrittäjäopisto (SYO) osallistuu Saumaton hautomopolku -konseptin toimintaan tarjoamalla erimittaisia ja -muotoisia koulutuksia, kuten yrittäjän ammattitutkintoa aloittaville yrittäjille ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa jo pidempään toimineille yrittäjille. Näiden lisäksi Suomen Yrittäjäopisto voi tarjota vahvaa ammatillista osaamistaan liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen eri toimialoille, talousasioihin, myyntiin ja markkinointiin sekä kansainvälistymisen kehittämistarpeisiin.

Suomen Yrittäjäopiston osaamista hyödyntää vuosittain lähes 4400 alkavaa tai jo toimivaa yrittäjää ja yritysten henkilökuntaan kuuluvaa. Valtakunnallisena toimijana olemme lähellä jokaista yrittäjää. Tutkintosuoritusten mittarilla mitattuna olemme Suomen johtavin yrittäjyysalan tutkintojen tekijä lähes 400 tutkinnolla. Verkostoyhteistyömme on vahvaa eri puolilla valtakuntaa ja toimintaamme parannetaan ja kehitetään jatkuvasti mm. ISO9001:2008-laatujärjestelmämme avulla.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]