Startup Business School jatkaa konseptorin toimintamallia koko maakunnan alueella - Hämeen ammattikorkeakoulu
Startup Business School jatkaa konseptorin toimintamallia koko maakunnan alueella

Startup Business School jatkaa konseptorin toimintamallia koko maakunnan alueella

09.02.2015 12:41

Startup Business School tarjoaa Hämeen alueen yrityksille mahdollisuuden nostaa esiin erilaisia kehitysprojekteja, joita toteutetaan monialaisten opiskelijatiimien ja eri alojen valmentajien johdolla.

Kehitysprojektina voi olla tuotteen ja palvelun prototyyppi tai uusien kehitysideoiden tuottaminen yritykselle.​​​

​​Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Startup Business School -malli jatkaa ajatuksellisesti Korkeakoulukeskuksen Konseptori-hankkeen toimintaa. Pilottiprojektit toteutetaan kevään 2015 aikana. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoihin voivat osallistua myös toisen asteen opiskelijat ja henkilöt, jotka haluavat suorittaa kaupallistamiseen ja liiketoimintaan liittyviä opintoja.

Monialaisuus avaina​​​​semassa

Projektiaiheiksi käyvät erilaiset kehittämishaasteet tai -ideat, joiden taustalla on tarve idean kaupallistamiselle, toiminnan kehittämiselle tai muuhun liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvälle toiminnalle. Yritykset voivat ilmoittaa aiheitaan toimialasta riippumatta, oli sitten kyseessä vaikkapa kaupallinen tutkimus tai uuden innovaation käyttöönotto.

– Yritykset hyötyvät ennen kaikkea tuoreista ideoista ja uusista näkökulmista, joiden myötä luodaan ratkaisuehdotuksia ongelmiin ja haasteisiin. Tämän mahdollistavat monialaiset opiskelijatiimimme, joiden työpanosta ja osaamista yritykset voivat hyödyntää jopa maakuntatasolla uusien toimintatapojen ansiosta, työelämäpalvelupäällikkö Sari Hanka toteaa.

Lähtökohtana työelämä​​n ja opintojen yhdistäminen

– Startup Business School on hyvä esimerkki siitä, miten opinnollistamisen avulla on mahdollista jatkaa toimivien ja tuotteliaiden hankkeiden toimintaa. Tällä kertaa toimintaa pidetään yllä vahvasti digitaalisuutta hyödyntäen, mikä mahdollistaa palvelujen tarjonnan koko korkeakoulun toiminta-alueella. Opiskelijoiden näkökulmasta toimintatapa on hyvin joustava, ja sen myötä on mahdollista reagoida yritysten ongelmiin nopeammin, toteaa HAMKin vararehtori Janne Salminen.

Startup Business School -toteutuksen ensimmäinen vaihe toteutetaan ”InnovaatioTalli – toimintamallin matka Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksesta Suomen kasvukäytävälle” -hankkeen tuella. ESR-rahoituksen on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Projektiaiheita voi ehdottaa HAMKin työelämän lähipalveluiden yhteydenottolomakkeen kautta: bit.ly/TELPyhteydenotto. Lomakkeessa tulee mainita Startup Business School.

Sari Hanka, työelämäpalvelupäällikkö, p. 050 372 3544, sari.hanka@hamk.fi

Vesa Tuomela, yrittäjyyden lehtori, p. 040 350 9175, vesa.tuomela@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]