Tekniikan teemapäivä tuo lukiolaiset Ohutlevykeskukseen 5.3. - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tekniikan teemapäivä tuo lukiolaiset Ohutlevykeskukseen 5.3.

Tekniikan teemapäivä tuo lukiolaiset Ohutlevykeskukseen 5.3.

02.03.2015 13:32

Kaurialan lukiolaiset tutustuvat HAMKin Ohutlevykeskuksessa tekniikkaan kokemalla ja tekemällä torstaina 5.3.2015.

Joukko Hämeenlinnan Kaurialan lukion opiskelijoita ja luonnontieteellisten aineiden opettajia perehtyy ohutlevytekniikan ja teräsrakentamisen tutkimuksen maailmaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Ohutlevykeskuksessa tekniikan teemapäivässä. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät käytännön esimerkkien kautta kokemaan, miten matematiikka, fysiikka ja kemia ovat osa myös käytännönläheisen tekniikan arkea.

Päivä on yksi esimerkki eri asteiden oppilaitosten yhteistyöstä, jossa pyritään esittelemään tekniikan alan mahdollisuuksia ja lisäämään tietoisuutta Hämeenlinnassa tarjolla olevista opiskelumahdollisuuksista. Metalliteollisuus on Kanta-Hämeen elinkeinoelämälle erittäin merkittävä teollisuuden toimiala, jonka 350 yritystä työllistävät yli 5000 henkilöä. ​

Tulevana kesänä HAMKin Teknologiaosaamisen yksikkö toteuttaa tekniikka tutuksi -teemaviikon, joka on suunnattu toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Ajatus teemaviikossa on sama kuin nyt toteutuvassa teemapäivässä: antaa nuorille mahdollisuus tutustua tekniikkaan itse tekemällä ja oivaltamalla.

Ohutlevykeskus on HAMKin vanhin osaamiskeskittymä. Ohutlevykeskuksen keskeinen tehtävä on edistää ammattikorkeakoulun ja teollisuuden välistä yhteistyötä. Se tekee teollisuuden tarvitsemaa soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä sekä toimii linkkinä yritysten ja koulutuksen ja edelleen yritysten ja opiskelijoiden välillä. Hyvä esimerkki yhteistyömuodosta ovat yrityslähtöiset projektityöt. Kuluvana lukuvuonna Teknologiaosaamisen yksikön uusilla opiskelijoilla on ollut myös omat teemapäivänsä Ohutlevykeskuksessa monipuolisten tehtävien ja haasteiden parissa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU