Tutkimus: Kansainväliset opettaja- ja henkilökuntavaihtoehdot lisäävät vain heikosti opettajan kulttuuriälyä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimus: Kansainväliset opettaja- ja henkilökuntavaihtoehdot lisäävät vain heikosti opettajan kulttuuriälyä

Tutkimus: Kansainväliset opettaja- ja henkilökuntavaihtoehdot lisäävät vain heikosti opettajan kulttuuriälyä

23.10.2015 14:07

HAMKin huiput- verkkolehden uusimmassa artikkelissa, Effectiveness of International Exchanges on Teachers, tarkastellaan lyhytkestoisten kansainvälisten opettaja- ja henkilökuntavaihtojen vaikuttavuutta opettajan kulttuuriälyyn.

Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisemassa HAMKin huiput- verkkolehden uusimmassa artikkelissa, Effectiveness of International Exchanges on Teachers, tarkastellaan lyhytkestoisten kansainvälisten opettaja- ja henkilökuntavaihtojen vaikuttavuutta opettajan kulttuuriälyyn. Artikkelin ovat kirjoittaneet FT Eija Laitinen Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä professori Petri Nokelainen ja tutkija Laura Pylväs Tampereen yliopistosta.

Ammattikorkeakoulujen opettajilla on keskeinen rooli oppilaitosten kansainvälisyystoiminnoissa. Kaksoisroolissaan opettajat ovat samaan aikaan kansainvälisyystoimijoita ja kansainvälisyyskasvattajia. Ammattikorkeakoulujen kansainvälisyystoiminnan tehokkuus ja opiskelijoiden saaman kansainvälisyyskasvatuksen laatu ovat riippuvaisia opettajien omista kulttuurienvälisyystaidoista. Tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulujen kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen osaamista arvioitiin kulttuuriälyn asteikolla. Kulttuuriäly on viime vuosina kehitetty laajennettuun älykkyyteen liitetty käsite, jolla voidaan selvittää miksi toiset toimivat vieraassa kulttuurissa onnistuneesti ja vaivattomasti, ja vastaavasti toiselle sama tilanne on haastava ja hankala. Sähköiseen 20 väittämän lomakekyselyyn vastasi 228 ammatillista opettajaa kolmesta eteläsuomalaisesta ammattikorkeakoulusta. 

Tulokset kertovat hieman odotuksista poiketen, etteivät lyhytkestoiset kansainväliset opettaja- tai henkilökuntavaihdot ole kovin tehokkaita keinoja lisäämään opettajien kulttuurista älykkyyttä. Vaihtoihin osallistumisella oli jonkinlaista tilastollista merkitystä opettajien kulttuurienvälisyystaitoihin vasta, kun opettajat olivat osallistuneet useampaan kuin kolmeen vaihtoon, eivätkä nämäkään erot olleet tilastollisesti erityisen vahvoja. 

Kansainvälisyyteen oppimiseen liittyy vahvasti oletus, että tekemällä oppii. Kansainvälisyyden kokemukset ovat välttämättömiä kulttuurienvälisyystaitojen oppimisessa, mutta tämän ja vastaavien tutkimusten tulokset osoittavat yhteneväisesti sen, ettei pelkästään ulkomailla käyminen tee kenestäkään kulttuurivälisyyden vuorovaikutustaitojen osaajaa. Tuloksen toivotaan ohjaavan ammattikorkeakouluja pohtimaan, pitäisikö vaihtoihin liittää tavoitteellista ohjausta ja itsereflektiota. Näillä keinoilla vaihdoista on mahdollista rakentaa tehokas työkalu opettajien kulttuurienvälisyysosaamisen kasvattamiseksi ja sitä kautta kulttuurienvälisyydestä oppimisen tulosten parantamiseksi ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyystoimintojen tehostamiseksi. 

Artikkeli on luettavissa osoitteessa www.hamk.fi/huiput. HAMKin huiput -verkkojulkaisu esittelee Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa alueen työ- ja elinkeinoelämälle, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Lehden artikkelit ovat vertaisarvioituja julkaisuja.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]