Yhteistyö 2. asteen ja HAMKin opojen kesken syvenee - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteistyö 2. asteen ja HAMKin opojen kesken syvenee

Yhteistyö 2. asteen ja HAMKin opojen kesken syvenee

26.05.2015 09:22

Lepaan tapaamisessa vahvistettiin verkostoja ja sorvattiin uusia yhteistyömuotoja.

Ensimmäinen toisen asteen ja HAMKin opinto-ohjaajien yhteistyöpäivän  järjestettiin Lepaan kartanossa 22.5.2015. Päivään osallistui noin 30 henkeä HAMKin toiminta-alueen lukioista, ammatillisista oppilaitoksista ja HAMKin koulutuksista sekä yhteisistä palveluista.

Yhteistyöpäivän tunnelma oli avoin ja kehittävä. Totesimme, että opiskelijoiden kanssa on yhteisiä iloja ja haasteita niin 2. asteella kuin ammattikorkeakoulussakin. Myös ohjauksen leviäminen kaikkien kouluissa työtekevien yhteiseksi asiaksi nähtiin tarpeellisena ja opiskelijan oppimista edistävänä.

Toiminnallinen päivä sisälsi lyhyitä alustuksia ohjauksesta, toimivista OPO-yhteistyömuodoista, opiskelijarekrytoinnin tapahtumista ja siitä, miten 2. asteen opiskelija voi hyödyntää alueen korkeakoulua omissa opinnoissaan.  Pääpaino päivässä oli opojen välisessä tutustumisessa ja verkottumisessa sekä keskustellen pohdittujen yhteistyömuotojen kehittelyssä.

opintojen ohjaajia pitkän pöydän ääressä

opintojen ohjaajia pitkän pöydän ääressä keskustelemassa

Yhteistyöpäivä tuotti monia konkreettisia ja tulevaisuuteen tähtääviä tuloksia. Ammatillisen toisen asteen tutustumispäivälle ja opo-verkostolle kehitettiin toimintamallia, ja  lukioiden TET-päivää jatkotyöstettiin laajemmin lukioissa hyödynnettäväksi HAMKin tutustumispäiväksi.  HAMKin hakumarkkinointiin liittyviin tapahtumiin kehiteltiin erilaisia uusia toimintamalleja, ja keskusteltiin keinoista sovittaa tärkeät aikataulut HAMKin ja 2. asteen välillä yhteistyön helpottamiseksi entisestään.

Osallistujat pohtivat myös sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen alan opetuksellisen yhteistyön muotoja. Niissä voidaan hyödyntää sekä avoimen amkin toimintaa että yhteisprojekteja. Mallit ovat kopioitavissa myös muille aloille ja toteutettavissa monialaisesti.

nainen selin kameraan osoittaa seinällä olevia papereita toisten kuunnellessa

opintojen ohjaajat ulkona keskustelemassa

Yhteistyö jatkuu ja syventyy tästä eteenpäin etenkin opojen muodostaman verkoston ja kunkin paikkakunnan tarpeiden mukaan. Lisäksi sovimme, että toiminnallista yhteistyöpäiväkäytäntöä jatketaan ja kehitetään edelleen. Päivien toteutuksessa hyödynnetään HAMKin monipuolisia oppimisympäristöjä ja alustavasti sovittiin, että keväällä 2016 tavataan Mustialassa.

Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta ja innokkaasta toiminnasta! Lepaalle kiitos kauniista miljööstä ja hyvistä puitteista päivän toteutukselle. Ja sääkin meitä helli eli aurinko paistoi ja oli keväisen lämmintä!​

yhteiskuva opintojen ohjaajista

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU