Entä jos tuottaisit itse energiasi? – Tarkalla ohjauksella tehokkuutta energian käyttöön - Hämeen ammattikorkeakoulu
Entä jos tuottaisit itse energiasi? – Tarkalla ohjauksella tehokkuutta energian käyttöön

Entä jos tuottaisit itse energiasi? – Tarkalla ohjauksella tehokkuutta energian käyttöön

04.10.2016 11:30

Vaihtoehtoiset energiaratkaisut kiinnostavat, mutta haasteena on riippumattoman tiedon saanti. HAMK kartoittaa olemassa olevia tapoja energian tuotantoon ja varastointiin sekä selvittää, voiko älykkäällä ohjausjärjestelmällä tehostaa energian käyttöä.

Energian hinnan noustessa erityisesti omakotitaloasujat hakevat vaihtoehtoisia energiaratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi maalämpö, aurinkokeräimet ja ilmalämpöpumput. Tärkeimpiä haettavia ominaisuuksia ovat energiatehokkuus, ekologisuus ja asennuksen helppous. Kuluttajia pohdituttavat hankintahinta, käytettävyys ja riippuvuus sähköstä. Vertailtavan tiedon saanti koetaan ongelmaksi.

Tähän ongelmatiikkaan haetaan ratkaisuja Pirkanmaan liiton rahoittamalla EAKR-hankkeella Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta. Sen tavoitteena on kartoittaa olemassa olevia energian tuotanto-, varastointi- ja hyödyntämiskeinoja erityisesti omakotitalo-, maatila- ja kylämittakaavassa.

Myös energian oma tuotanto on täysin mahdollista, mutta se vaatii investointeja ja vaivaa verrattuna perinteisiin lämmitysmuotoihin. Vaihtoehtoisten energiamuotojen tekniikoita tutkitaankin aktiivisesti, ja myös tämä näkökulma on mukana hankkeessa.

Energiaratkaisuja voidaan myös yhdistää. Hankkeessa rakennetaan ja testataan pilottijärjestelmää pienenergiatuotannon hybridijärjestelmästä.

– Hybridijärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että eri lämmön- ja sähköntuottotekniikoita yhdistetään mahdollisimman järkevästi. Järjestelmä sisältää älykkään ohjausjärjestelmän, jonka avulla pystytään tekemään päätös, milloin mikäkin energianlähde on kannattavin. Järjestelmän avulla myös voidaan ohjata tuotettua energian ylikapasiteettia varastoon tai jopa siirtää sitä valtakunnan sähköverkkoon, kuvaa sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Timo Väisänen. 

Tavoitteet ja toimintatavat ovat hyvin konkreettisia. Esimerkiksi selvitetään sitä, kuinka käytöstä poistetut öljykattilat voidaan mahdollisimman pienillä muutoksilla siirtää käyttämään biopohjaisia kiinteitä polttoaineita. 

Hanke alkoi alkuvuodesta, ja se kestää kesäkuun loppuun 2018. Alkuvaiheessa on kerätty kokemuksia käytännön pienenergiantuotannosta Pirkanmaan alueella.

Lisätiedot:

Susan Heikkilä, sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori, hankkeen projektipäällikkö, p. 050 352 0102

Timo Väisänen, sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori, p. 050 431 4808

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]