FUAS-liittoumahallituksen kannanotto: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työllistävät opiskelijansa ja kehittävät laajaa metropolialuetta - Hämeen ammattikorkeakoulu
FUAS-liittoumahallituksen kannanotto: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työllistävät opiskelijansa ja kehittävät laajaa metropolialuetta

FUAS-liittoumahallituksen kannanotto: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työllistävät opiskelijansa ja kehittävät laajaa metropolialuetta

28.04.2016 14:12

FUAS-liittouman jäsenkorkeakoulut (Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu) ovat merkittävä ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK-tutkinto) tuottaja.

Valmistuneista 18 % (2015 valmistuneet) on suorittanut opintonsa FUAS-jäsenkorkeakouluissa. Jäsenkorkeakouluissa YAMK-opintoja suorittaneiden työllistyminen on huippuluokkaa, työllistyneiden osuus työvoimasta on 96 %. FUAS-liittoumahallitus esittää YAMK-tutkintojen roolin vahvistamista ammatillisesti suuntautuneita korkeakulututkintona.

FUAS-liittoumahallitus tukee Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämistä alueellisesti kattavana ja profiloituneena kokonaisuutena, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan molempien korkeakoulusektoreiden arvo ja osaaminen. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulee tulevaisuudessakin olla erillisiä toimijoita, jotka nykylainsäädännön puitteissa voivat tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä, esimerkiksi jakamalla osaamistaan ja tilojaan.

YAMK-koulutuksen valtakunnallista ja kansainvälistä tunnettuutta tulee parantaa selkeyttämällä tutkintonimikkeet. Liittoumahallitus esittää tutkintonimikkeiden yhdenmukaistamista muotoon Maisteri (AMK), joka on myös YAMK-tutkintojen asetuksen mukainen englanninkielinen nimi (Master). Tasoltaan YAMK-tutkinnot vastaavat Bolognan prosessin mukaisesti master-tasoa (NQF 7). Tutkintonimikkeiden muoto Maisteri (AMK) selkeyttää opintojen tason kuvaamista myös työelämän näkökulmasta.

YAMK-tutkintojen roolia ammatillisesti suuntautuneina korkeakulututkintona tulee vahvistaa. YAMK-opinnoissa opiskelijan oppiminen kytketään vahvasti soveltavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI), joka pohjaa työelämän tarpeisiin. Uutta osaamista luodaan erilaisten osaamisten rajapinnoilla sekä tulevaisuuden ilmiöitä haltuun ottaen. Soveltavan TKI-toiminnan tulokset jalkautuvat nopeasti alueen työelämän kehittymistoimenpiteiksi. YAMK-opinnoista valmistuneet opiskelijat ovat valmiita työelämän kehittäjinä ja asiantuntijoina, joilla on vankka osaaminen ja koulutuksen mukanaan tuomat verkostot. Laajoissa opinnäyte-työprosesseissa on syntynyt uutta liiketoimintaa, kaupallistettavia tuotteita sekä yritystoimintaa.

YAMK-koulutukselle on vankka kysyntä. Koulutuksen vetovoima (ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) on valta-kunnallisesti ollut vahvasti noususuhdanteinen. Liittoumahallitus tukee opetus- ja kulttuuriministeriön esittämää ylempien ammattikorkeakoulujen tutkintomäärien nostamista 2020 mennessä osaavan työvoiman turvaamiseksi sekä kansakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Lisätietoja:​

Kari Salmi, FUAS-liittoumahallituksen puheenjohtaja, 040 5198473, kari.salmi(at)ladec.fi

Jaana Ignatius, FUAS-liittouman toiminnanjohtaja, 09 88687468, jaana.ignatius(at)laurea.fi​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]