Hämeen ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksiä 21.3.2016 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksiä 21.3.2016

Hämeen ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksiä 21.3.2016

21.03.2016 15:47

Hämeen ammattikorkeakoulun hallituksen kokous järjestettiin Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa maanantaina 21.3.2016.

Hämeen ammattikorkeakoulun hallitus otti kantaa mahdolliseen FUAS-liittouman laajenemiseen. Hallitus suhtautuu Hämeen ammattikorkeakoulun osalta FUAS-liittouman laajentamiseen positiivisesti.

Hallitus käsitteli myös osaamisen viennin strategialuonnosta. Luonnosta tarkennetaan seuraavaan hallituksen kokoukseen. Hyvin käynnistyneellä osaamisen viennillä on keskeinen rooli ammattikorkeakoulun vahvistamisessa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on ollut haettavana talous- ja hallintojohtajan tehtävä. Rehtori esitteli hakuprosessin. Johtajan valinnasta tiedotetaan myöhemmin.

Hallituksessa keskusteltiin valmistelussa olevasta henkilöstökatsauksesta. Hämeen ammattikorkeakoulussa työskenteli vuoden lopussa 625 henkilöä ja Hämeen ammatti-instituutissa 80.

Hämeen ammattikorkeakoulukonsernin (Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti) toimintavuoden 2015 liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 59,8 milj. euroa. Konsernin toimintakuluista suurimman erän muodostivat henkilöstökulut yhteensä 39,3 miljoonaa euroa. Aineet, tarvikkeet ja ulkopuoliset palvelut 3,7 milj. euroa, poistot 3,7 milj. euroa ja toiminnan muut kulut olivat 13,3 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 160 400 euroa ja konsernin tulos oli 50.859,99 euroa. Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat erinomaiset. Omavaraisuusaste oli 91 % ja kassan riittävyys oli 101 päivää.

Konsernin rahoituslaskelmassa esitetyt investoinnit olivat yhteensä 4 miljoonaa euroa. Näiden investointien lisäksi konsernin emoyhtiö Hämeen ammattikorkeakoulu Oy lisäsi omistusosuutta 1 miljoonalla eurolla tytäryhtiö Hämeen ammatti-instituutti Oy:stä. Sijoituksesta puolet maksettiin rahana ja puolet toteutettiin käyttöomaisuudesta muodostuneella apporttiomaisuudella.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimintavuoden 2015 liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 53,8 milj. euroa. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimintakuluista suurimman erän muodostivat henkilöstökulut 35,1 milj. euroa. Muut toimintakulut muodostuivat aineista, tarvikkeista ja ulkopuolisista palveluista 3,4 milj. euroa, suunnitelman mukaisista poistoista 3,6 milj. euroa ja toiminnan muista kuluista 12,2 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat yhteensä 162 200 euroa ja tilikauden tulos oli -254.095,87 euroa tappiollinen. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat erinomaiset. Omavaraisuusaste oli 91 % ja kassan riittävyys päivinä 104 päivää.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n rahoituslaskelmassa esitetyt investoinnit olivat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi oli 1 miljoonan euron sijoitusosuuden lisäys samaan konserniin kuuluvaan Hämeen ammatti-instituutti tytäryhtiöön.

Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä esittää Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

Lisätietoj​a:

rehtori Pertti Puusaari p. 0400 469 605

talous- ja hallintojohtaja Mirja Pöhö p. 0400 712 331.​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]