Hämeenlinnan peruskouluissa tehdään digiloikkaa koodauksella - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeenlinnan peruskouluissa tehdään digiloikkaa koodauksella

Hämeenlinnan peruskouluissa tehdään digiloikkaa koodauksella

02.05.2016 10:42

Tietokoneohjelmointi eli koodaus on kirjattu uuteen opetussuunnitelmaan, joka rantautuu kouluihin syksyllä 2016.

Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää kevään 2016​ aikana Hämeenlinnan kaupungin peruskoulujen opettajille koodaustyöpajoja. Työpajoissa opettajat pääsevät tutustumaan lähemmin koodauksen saloihin. Koulutusta ovat​ toivoneet paitsi opettajat myös päättäjät.  

Miten ohjelmointia voi soveltaa opetukseen?​
Koodaustyöpajoja järjestetään kahdelle eri ryhmälle. Toinen ryhmä on peruskoulujen ICT-opettajat eli ne, jotka ovat aktiivisemmin tietotekniikan kanssa tekemisissä. ICT-opettajat toimivat alueellisina tieto- ja viestintäteknologian kouluttajina Hämeenlinnan esi- ja perusopetuksen henkilökunnalle. Toisessa ryhmässä taas ovat ne opettajat, joille koodaus ei ole vielä niin tuttua. Jo heti ensimmäisellä työpajakerralla opettajat pääsivät itse kokeilemaan visuaalista ohjelmointia, mutta myös hieman ihan oikeaakin ohjelmointia.

– Työpajoissa tutustutaan ohjelmointiin itse tekemällä. Opettajat saavat käytännön kokemuksia ohjelmistoympäristöistä ja ideoita siihen, miten he voivat soveltaa ohjelmointia omassa opetuksessaan. Oli hienoa huomata, kuinka aluksi hiukan koko ohjelmointiin epäilevästi suhtautuneet opettajat innostuivat ohjelmoinnista ja asiasta olisi riittänyt keskusteltavaa pidemmäksikin aikaa, kertoo työpajasarjan kouluttaja ja HAMKin tietojenkäsittelyn lehtori Tommi Saksa.

Onnistumisia digiloikassa​
Koodausopetuksessa esimerkiksi 3.–6.-luokkalaisten osalta perehdytään erityisesti visuaaliseen ohjelmistoympäristöön. Ohjelmoinnin opettelu ei siis ole lähtökohtaisesti itseisarvo, vaan sillä pyritään kehittämään oppilaiden lasten loogista ajattelua sekä luovuutta. Ohjelmointiymmärryksestä on tulossa vähitellen osa yleistietoa. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse osata itse ohjelmoida, vaan tärkeintä on ymmärrys aiheesta.

– Viime syksynä toteutimme HAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa koodauskerhoja alakoululaisille, nyt vuorossa olikin siis luontevasti opettajien täydennyskoulutus aiheen tiimoilta. Nämä ovat hienoja onnistumisia Hämeenlinnan peruskoulujen digiloikan näkökulmasta. Olemme päässeet ottamaan etumatkaa tulevaisuuden teemoihin, kertoo Hämeenlinnan kaupungin opetusteknologiapäällikkö Jari Harvio.

Jatkoa luvassa maakunnallisesti​​
Lapsille suunnattu koodikerho ja nyt käynnissä olevat koodaustyöpajat opettajille toimivat hienoina pilottikokeiluina. Perjantaina 29.4.2016 Opetushallitus myönsi valtionavustusta HAMKin hakemalle Koodausta kouluarkeen -hankkeelle 43 000 euroa. Hämeen kesäyliopisto toimii hankkeen partnerina, ja tavoitteena on laajentaa koodausopetuksen pilottikokeiluissa saatua osaamispohjaa koko maakunnan alueelle vielä laajemmin.

Seuraavat koodaustyöpajat järjestetään 4.5. klo 13–15 (ICT-opettajille) sekä 12.5. klo 13–15 (muut opettajat) HAMKin Hämeenlinnan kampuksella. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita paikalle.

Lisätietoja​
Tommi Saksa, lehtori, HAMK, p. 050 574 5421, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Jari Harvio, opetusteknologiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki, p. (03) 621 4416, etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]