HAMKin opiskelijat etenevät opinnoissaan sujuvasti - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin opiskelijat etenevät opinnoissaan sujuvasti

HAMKin opiskelijat etenevät opinnoissaan sujuvasti

08.12.2016 10:37

Syksyllä 2014 käyttöön otetulla moduuliopetusmallilla näyttää olevan positiivinen vaikutus opintojen etenemiseen.

Lukuvuodeksi 2014–2015 kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opetussuunnitelmat uudistettiin niin, että tutkinnot muodostuvat 15 opintopisteen moduuleista. Moduulit ovat työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia, joista vanha opintojakso- ja oppiaineajattelu on häivytetty pois. Tilalla on ilmiöperustaisuus ja eri osaamisista muodostuvat oppimiskokonaisuudet.

Osa moduuleista on opiskelijoille pakollisia (tutkinnon ydinosaamisen moduulit), osa valinnaisia opiskelijan valitseman suuntautumisen tai työelämän tavoitteiden mukaan (profiloivat moduulit). Moduulit toteutetaan perätysten lukuvuoden aikana, jolloin opiskelijan samanaikaisesti opiskeltavien asioiden määrä on vähentynyt, samoin oppimistehtävät liittyvät entistä paremmin yhteen.

Moduulirakenne on muuttanut myös opettajuutta, sillä toimiminen moduuleissa edellyttää opettajilta tiimityötä ja yhteissuunnittelua. Opetus on entistä enemmän ohjaamista ja valmentamista, vähemmän valmiiksi pureksitun tiedon jakamista. Samalla lisättiin ohjauksen saatavuutta, jolloin ohjaavat opettajat ovat opiskelijan tukena tarvittaessa työpäivän aikana.

Opintopistekertymät kasvaneet

Lukuvuoden 2015-2016 tulosten perusteella näyttää siltä, että moduuliopetuksessa opiskelijoiden opintopistekertymät ovat kasvaneet aiempiin vuosiin nähden. Tämä positiivinen kehitys näkyy selvästi uudistuneessa opintojen kulun seurannassa, jossa hyödynnetään tiedon louhintaa HAMKin tietokannoista. Sen myötä vastuuhenkilöt voivat seurata yksittäisten opiskelijoiden etenemistä.

– Kyseessä ei ole kyttäys vaan mahdollisuus tukea ja ohjata opiskelijaa tarvittaessa. Parantunut eteneminen näkyy selvästi lukuvuoden aikana 55 opintopistettä saavuttaneiden opiskelijoiden osuuden kasvuna HAMKissa, vararehtori Janne Salminen toteaa ja muistuttaa, että ammattikorkeakoulujen rahoituksessa opintojen etenemisellä on huomattava merkitys, sillä lähes neljännes rahoituksesta määräytyy tämän suoriteluvun kautta.   

– Nämä ovat ensimmäisiä merkkejä siitä, että HAMKissa toteutettu koulutuksen perusteellinen uudistus tuottaa tulosta. Nopeampi ja suunnitelmien mukainen eteneminen on opiskelijan etu. Myös parantunut ja informatiivisempi opintojen etenemisen seuranta toimii nyt aivan eri lailla kuin ennen, Salminen iloitsee kehityksestä.

Opiskelijat tyytyväisiä

Myös opiskelijat ovat tyytyväisiä moduulimalliin siirtymiseen. – Moduulimalli on oikein hyvä tapa opetuksen toteuttamiseen.  Opintoni ovat edenneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, sanoo Lepaalla rakennetun ympäristön koulutuksessa kolmatta vuotta opiskeleva Sonja Kytömäki. Hän pitää moduulimallista, mutta näkee siinä myös kehitettävää.

– Moduulimallissa erityisen hyvää on se, että voi keskittyä useamman viikon kokonaisuutena tiettyyn aiheeseen ja siihen liittyviin harjoitustehtäviin. Toisaalta aikataulut ovat hyvin tiukkoja, enkä usko että olisi mahdollista nopeuttaa valmistumista suorittamalla moduuleita vielä tiiviimmällä tahdilla, Kytömäki sanoo.

Tiedon louhinta palvelee suunnittelua ja ohjausta

Oppiminen ja opintojen sujuva eteneminen ovat opetuksen kehittämisen lähtökohta HAMKissa, ja sen ohella on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty tietotuotantoa, tiedon louhintaa, palvelemaan toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Yhtenä tiedon louhinnan kohteena on ollut opintojen etenemisen helppo ja ajantasainen seuranta.

– Tiedon louhinnalla on tehty toimintaa näkyväksi, pystytty nopeammin reagoimaan asioihin ja tekemään korjaavia toimenpiteitä, kuvailee yliopettaja Tuija Engbom Teknologiaosaamisen yksiköstä. Esimerkiksi Teknologiaosaamisen yksikössä yhteismitallinen tieto on Engbomin mukaan ollut myös hyvä lähtökohta yhteiselle keskustelulle ja hyvien käytänteiden jakamiselle.

Lisätietoja moduuliopetuksesta, opintojen etenemisen seurannasta ja tiedonlouhinnasta antavat seuraavat henkilöt:

vararehtori Janne Salminen, p. 03 646 4282, janne.salminen@hamk.fi

koulutuksen kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma, p 03 646 4517, pirjo.kuisma@hamk.fi

yliopettaja Tuija Engbom, p. 03 646 2701, tuija.engbom@hamk.fi

tiedonlouhinnan asiantuntija Jari Järvinen, p. 03 646 4238, jari.jarvinen@hamk.fi  

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]