HAMKin opiskelijoilla jälleen mielenkiintoisia kesäprojekteja - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin opiskelijoilla jälleen mielenkiintoisia kesäprojekteja

HAMKin opiskelijoilla jälleen mielenkiintoisia kesäprojekteja

09.06.2016 14:14

Kesäopinnot käynnistyivät jälleen HAMKin tekniikan kampuksilla.

​​Riihimäellä kesäopintoja  toteutetaan jo seitsemännen kerran. Tänäkin vuonna kesäopinnot rakentuvat vahvasti projektityöskentelyyn, jota verkossa suoritettavat teoriaopinnot tukevat. Projektien toimeksiantajat ovat alueen yrityksiä, näin kesäopinnoissa toteutuu koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus.

Opiskelijoille kesäopinnot ovat yksi tapa saada arvokasta yrityskokemusta ja nopeuttaa opintoja.  Kansainvälisyys on vahvasti mukana kesäopinnoista, onhan mukana olevista opiskelijoista osa kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Verkko-opinnot toteutetaan englanniksi ja monessa projektissa yhteinen työkieli on englanti.

 

Esimerkkejä kesäprojekteista: 

Moniaistisuus ja avustava teknologia toimintakyvyn ja oppimisen tukena (MATEC)

Kaksi näkökulmaa:

a.      Äänimajakka: Projektissa toteutetaan tutkimus toimivimmista Euroopassa käytössä olevista äänimajakoista ja mahdollisuuksien mukaan oman äänimajakan kehittäminen Riihimäen yksikköön. Äänimajakka on jatkuvasti tai säännöllisesti ääntä toistava laite, joka sijoitetaan esimerkiksi hissin luo. Tämän avulla ihmiset voivat kuulla missä hissi sijaitsee. Projektin haastavuus tulee esimerkiksi siitä, miten hätäuloskäynti tulisi äänen avulla merkitä, jotta se olisi selkeä mutta ei häiritsevä ja silti kuuluisi palohälytyksen äänen alta suuntaa antavasti.​

b.     Kohokartta: Ääni-kohokarttaratkaisujen äänikonseptien rakentelua ja testauksia. Kohokartat ovat lievästi kolmiulotteisia, käsin tunnusteltavia kuvauksia kartoista ja pohjapiirroksista. Ääni-kohokartta toistaa ennalta nauhoitettuja ääniraitoja nappia painamalla.

 

Projekti vastaa kysymykseen, miten voidaan helpottaa sokean ihmisen liikkumisessa julkisessa tilassa. Miten voidaan varmistaa, että sokea löytää hätäpoistumiskäynnit varmasti?

 

 The EyeTribe –projekti

 Eyetribe-laite taltioi silmän liikkeet. Projektin ideana on lähteä selvittämään, ideoimaan ja lopulta kehittämään ratkaisuja, joita EyeTribe mahdollistaa.  Erityisesti kiinnostavana pidetään, miten kyseisen laitteen hyödyntäminen onnistuu tietokoneen käytössä; esimerkiksi tämä voi muuttaa halvaantuneen ihmisen mahdollisuuksia tietokoneen käyttöön.

 

 Äly-kukka

Tavoitteena on luoda älyä kukkaan. Äly-kukka “tweettailee” tietoja omasta tilastaan eri sensoreiden avulla. Tietona voi olla esimerkiksi “minulla on jano” jne. Tässä projektissa luovuus on valttia ja tavoitteena lisätä paljon enemmän ominaisuuksia Äly-kukkaan.

 

Multimodaalinen portfolio

Tavoitteena on helpottaa ihmisten oman osaamisen esille tuomista multimodaalisuuden avulla. Multimodaalisuudella tarkoitetaan tekstin lisäksi äänen, kuvien ja liikkeen hyödyntämistä asian esittämisessä. Tavoitteena on luoda portfolion luontityökalu, joka mahdollistaisi esteettömän multimodaalisen portfolion luomisen.

 

TEKMEn tietokantaprojekti

Tehdään Hämeenlinnan katuvalaistuksen kartoitus ja käytössä olevan tietokannan päivittäminen ajan tasalle. Tehtävinä ovat tietokantajärjestelmän määrittely, suunnittelu ja toteutus, kohteena kiinteistön talotekniikan toimilaitteet ja instrumentit. Tavoitteena on luoda yleiskäyttöinen, pilvessä toimiva tietojärjestelmä.

 

Ylijäämäruoan vähentämisen mobiilisovellus

Tehdään mobiilisovellus/palvelu, jolla lukion oppilaat näkevät ruokalistan ja sen perusteella ilmoittavat, tulevatko syömään vai eivätkö.  Tämä tieto pitäisi koota keittolan työntekijöiden helposti tarkasteltavaan muotoon.

 

Ruokalinjasto

Ruuan loppumisesta tulisi saada tieto keittiöön, toteutustapa vapaa. Testiympäristönä toimii Riihimäen yksikön Juvenes-ravintola.  Projektiin kuuluu mahdollisesti hanke-yhteistyötä samasta aihepiiristä.

 

Tampereen avoin data

Projektin tavoitteena on hyödyntää Tampereen avointa dataa erilaisten liikkumisen muotojen kehittämisessä.  Esimerkkinä on yksi aihio pyöräparkkisovelluksesta, jonka avulla käyttäjä saa selville tietoa Tampereen pyöräparkeista, niiden sijainnista, käytöstä ja suositelluista reiteistä. Mahdollisuuksien mukaan suunnitellaan vastaavia aihioita myös maisemareiteistä ja liikuntapaikoista.

 

Interaktiivinen karttaohjelma

Projektin tavoitteena on luoda tuotteistettava interaktiivinen karttaohjelma, jonka testiympäristönä käytetään HAMKin Riihimäen yksikköä.  Karttaohjelman ideana on sijaita koulun aulassa, josta tilaa tuntematon voi katsastella koulua virtuaalisesti etukäteen, hakea sijainti tietoja tilahaulla ja hakea toimistotilaa henkilökunnan jäsenen nimellä.

 

Indoor Atlas -projekti

Projektin tavoitteena on luoda sisätilapaikannusjärjestelmä HAMKin Riihimäen yksikköön.  Nauhoitetaan magneettikentän muutokset eri puolilla koulua, jonka jälkeen Indoor Atlas pystyy reaaliajassa osoittamaan käyttäjän tarkan sijainnin vertailemalla magneettikentän tuloksia tallennettuihin.  Lopullisena tavoitteena on luoda oma applikaatio ja lisätä siihen mahdollisuuksien mukaan paikantamiseen liittyviä muita ominaisuuksia.

 

HAMKin kampusvideot 360

Tavoite on tuottaa HAMKin kampusvideoita, jotka on kuvattu uudella 360-videotekniikalla. Videoita käytetään tiedotusmateriaalina.

 

Tutkimus ajosimulaattorin toteuttamisesta

Projektin ideana on tehdä tutkimusta simulaattorin toteuttamisesta virtuaalilaseilla, 3D-ympäristöllä ja yksinkertaisilla hallintalaitteilla.  Projektin tärkein tulos on raportti, jonka avulla pystytään tarvittaessa alkaa toteuttaa simulaattoria myöhemmässä vaiheessa, mutta joitain konkreettisia testejä simulaattorin toiminnallisuudesta voidaan kesän aikana toteuttaa.

 

Ilmaispelejä lapsille

Tavoitteena on tehdä tabletti-/kännykkäpelejä, joiden pelillisyys koostuu esim. kuvien värittämisestä, palapeleistä jne.

 

Peliprojekti (Moninpeli Unreal Engine)

Tavoitteena on tehdä toimiva moninpeli, jossa on viisi erilaista hahmoa pelattavana, mahdollisesti enemmänkin.  Hahmoille tehdään alkeelliset animaatiot. Pelaaja pystyy valita kahdesta joukkueesta johon kuuluu ja sitten joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan.

 

WordPress: Finnish Mopar Association (FMA)

Chrysler-, Dodge-, Plymouth- ja Jeep-harrasteautojen kerhon verkkosivujen uusiminen.  FMA:lla on jo olemassa sivut (www.moparkerho.net), mutta ne tulee uudistaa.

 

Initial State – Thingsee

Thingsee on suomalaisten kehittämä, useista erilaisista dataa keräävistä antureista koostuva laite. Projektissa tutkitaan, voidaanko soveltaa Initial Staten omaa palvelua Thingseellä kerättävän datan visualisointiin mahdollista asiakasprojektia varten. Projekti sisältää tutkimusta ja konkreettisia testejä

Lisätiedot: Mika Virolainen, etunimi.sukunimi at hamk.fi, p. 050 3455854

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]