ICT-Taiturit tarjoaa alan työntekijöille väylän kehittää osaamistaan - Hämeen ammattikorkeakoulu
ICT-Taiturit tarjoaa alan työntekijöille väylän kehittää osaamistaan

ICT-Taiturit tarjoaa alan työntekijöille väylän kehittää osaamistaan

21.12.2016 12:33

Hämeen ammattikorkeakoulun ICT-Taiturit-hankkeen maksuttomaan koulutukseen otetaan mukaan 45 ICT-alan ammattilaista kehittämään ammattitaitoaan.

Hämeen ammattikorkeakoulu käynnistää ICT-Taiturit-hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa Suomen ICT-alan osaajien ammattitaitoa sekä auttaa alan osaajien uudelleen työllistymistä. Hanke kestää vuoden 2016 lopusta vuoden 2018 kevääseen. Mukaan hankkeen tarjoamaan ICT-Taiturit-koulutukseen mahtuu 45 ICT-alan ammattilaista, jotka hakevat uusia väyliä ammatillisen osaamisensa kehittämiseen. Koulutukseen otetaan sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja sitä kautta kaikille osallistujille maksutonta.

–  Useat alueen yritykset ovat olleet kiinnostuneita omien ICT-alan osaajiensa taitojen kehittämisestä, joten koulutukselle on selkeää tilausta, kertoo Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuspäällikkö Sari Hanka. 

Luvassa mm. älykkäitä järjestelmiä ja 3D-tekniikkaa

ICT-Taiturien kokonaisuus koostuu viidestä eri moduulista, jotka kaikki ovat 15 opintopisteen laajuisia. Opintokokonaisuuteen kuuluu Business Intelligence / liiketoimintatiedon hallinta, älykkäät järjestelmät, 3D-tekniikka, pelisuunnittelu ja ohjelmointi sekä Start Up Business School.

Koulutuksen sisältö keskittyy uusien tekniikoiden ja liiketoimintamallien hallintaan, minkä lisäksi mukana on myös palvelumuotoiluun keskittyvä moduuli. Moduulit vastaavat tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja. Jokainen moduuli toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi, joten koulutus sopii myös niille henkilöille, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea. Koulutuksessa on mahdollista hyväksilukea sekä aiemmat koulutukset että työssä hankittu osaaminen.

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin ja suorittaa tutkinto, kuten HAMKin tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. – Tutkintoihin hakeville opiskelijoille on mahdollista rakentaa opiskelijakohtaiset etenemispolut, kertoo Sari Hanka.

Hakuaika käynnissä

ICT-Taiturien hakuaika on tällä hetkellä käynnissä. Mukaan pystyy hakeutumaan osoitteessa www.hamk.fi/ict-taiturit. Hakemukset käydään hakijakohtaisesti läpi ennen koulutuksen alkamista. Koulutukseen voi hakeutua mukaan myös toisen asteen tutkinnolla.

Lisätietoja 
suunnittelija Jukka Raitanen, työelämäpalvelut, p. 040 836 8807
koulutuspäällikkö Sari Hanka, liiketalous, p. 050 372 3544

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]