Kanta-Hämeen cleantech-yrityksille apua kansainvälistymiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kanta-Hämeen cleantech-yrityksille apua kansainvälistymiseen

Kanta-Hämeen cleantech-yrityksille apua kansainvälistymiseen

12.09.2016 16:58

Energia- ja ympäristöteknologiaan perustuva cleantech-liiketoiminta on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita.

Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön. Suomi on jo nykyisellään yksi maailman johtavia cleantech-maita.

Cleantech-alalla on tärkeää kannustaa yrityksiä innovatiiviseen ja kestävään liiketoimintaan ja tukea uusien cleantech-ratkaisujen markkinoillepääsyä. Hämeen ammattikorkeakoulun CleanExport-hankkeen tavoitteena on pilotoida cleantech-alan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksien edistämistä Kanta-Hämeessä. Cleantech-yrityksien ja -yrittäjien tueksi tarjotaan työpajoja, lisätään verkostoitumismahdollisuuksia, tehdään maakartoituksia sekä rakennetaan virtuaalimessut. 

Tervetuloa CleanExport-hankkeen starttipajoihin kuuntelemaan ja keskustelemaan yritysten kansainvälistymistarinoista!

21.9. klo 13 – 16 Riihimäki

27.9. klo 13 – 16 Forssa

5.10. klo 9 – 12 Hämeenlinna

Starttipajoissa voit myös kertoa hankkeelle yrityksesi tarpeista saada tukea kansainvälistymiseen.

Työpajat

Tulevan talven aikana järjestettävissä työpajoissa luodaan ja vahvistetaan yhteistyötä pk-yritysten kesken sekä kehitetään toisiaan tukevia tuotteita ja palveluita ja mahdollisesti myös yhteistuotteita. Yrityksillä on paremmat valmiudet tuotelanseerauksiin kansainvälisille markkinoille.

Työpajat auttavat yrityksiä vientiponnisteluissa ja verkostojen luomisessa. Yhteistyöllä voidaan vähentää myös markkinointikustannuksia. Työpajoissa rakentuvat verkostot löytävät uudenlaisia tapoja luoda kontakteja ja päästä kansainvälisille markkinoille. 

Virtuaalimessut

Yritykset voivat esittäytyä sekä markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan virtuaalisilla 24/7 päivittyvillä kiertotalous-messuilla. Mukana virtuaalimessujen suunnittelussa, rakentamisessa ja markkinoinnissa ovat Alueelliset Järkivihreät Innovaatiot –hanke, CleanExport –hanke ja SEUTU-ohjelman kaupunkeja. 

Maakartoitukset

Kohdemaakartoituksia ja pienimuotoisia markkinatutkimuksia laaditaan hankkeessa yritysten toiveiden mukaan. Kartoituksissa selvitetään markkinoita, maan kulttuurioloja, kauppatapaa ja mahdollisuuksien mukaan lainsäädäntöä. Selvitykset auttavat kansainvälistyviä yrityksiä kohdentamaan toimenpiteitään paremmin ja toimimaan tehokkaammin.

CleanExport on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke.

Yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Minna Palos

puh. 040 567 7627 tai sähköpostitse minna.palos@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]