Koodaus osaksi kouluarkea Kanta-Hämeessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koodaus osaksi kouluarkea Kanta-Hämeessä

Koodaus osaksi kouluarkea Kanta-Hämeessä

25.10.2016 10:35

Uusi opetussuunnitelma on käyttöönottovaiheessa Suomen perusopetuksessa tänä syksynä. Yhtenä uudistuksena opetussuunnitelmaan tuli tietokoneohjelmointi eli koodaus.

Käytännön tasolla koodaus saattaa tuottaa tässä kohtaa vielä vähän haasteita. Tähän haasteeseen vastaavat maakunnallisesti Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen kesäyliopisto Opetushallituksen rahoituksen siivittämänä. Syksyn 2016 ja vuoden 2017 aikana peruskoulujen opettajille toteutetaan koodaustyöpajoja, joissa he miettivät konkreettisia kokeiluja koodauksen toteuttamiseksi siten, ettei koodaus jäisi opetettavasta asiasta irralliseksi kokonaisuudeksi.

Miten ohjelmointia voi soveltaa opetukseen?

Tällä hetkellä ohjelmointi ei ole oma oppiaineensa, vaan ohjelmointia on tarkoitus sisällyttää soveltuvin osin eri oppiaineisiin. Tämä vaatii lähtökohtaisesti aitoa ymmärrystä siitä, mitä ohjelmointi on. Käytännön esimerkkejä voisi olla matematiikassa tehtäväketjujen rakentaminen, englannissa englanninkielisten ohjelmointipelien pelaaminen tai ympäristöopissa veden olomuotojen syy-seuraus-suhteiden kuvaaminen ohjelmoinnin avulla.

Tärkeintä on ymmärrys

Koodausopetuksessa esimerkiksi 3.–6.-luokkalaisten osalta perehdytään erityisesti visuaaliseen ohjelmistoympäristöön. Ohjelmoinnin opettelu ei siis ole lähtökohtaisesti itseisarvo, vaan sillä pyritään kehittämään oppilaiden lasten loogista ajattelua sekä luovuutta. Ohjelmointiymmärryksestä on tulossa vähitellen osa yleistietoa. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse osata itse ohjelmoida, vaan tärkeintä on ymmärrys aiheesta.

Koodaustyöpajat

Työpajoissa tutustutaan ohjelmointiin itse tekemällä. Opettajat saavat käytännön kokemuksia ohjelmistoympäristöistä ja ideoita siihen, miten he voivat soveltaa ohjelmointia omassa opetuksessaan. Koulutuksen aikana he suunnittelevat oman ohjelmointikokeilun ja pilotoivat sen omilla oppilaillaan.

Koodaustyöpajoja järjestetään kahdelle eri ryhmälle. Ensimmäinen ryhmä koostuu alakoulujen opettajista, joilla ei ole kokemusta ohjelmoinnista. Työpajassa lähdetään liikkeelle siitä, mitä koodaus tarkoittaa ja tutustutaan visuaaliseen ohjelmointiin. Toisessa ryhmässä ovat ne opettajat, joilla on jo jonkin verran kokemusta ohjelmoinnista. He perehtyvät “oikeaan” ohjelmointiin mm. Lua-ohjelmointikielellä.

Koodaustyöpajoja järjestetään Hämeenlinnassa kahtena toteutuksena sekä Riihimäellä keväällä 2017 ja Forssassa syksyllä 2017. Ensimmäinen Hämeenlinnan aloittelevien ryhmä käynnistyy Visamäessä 26.10.2016 klo 13.00 ja ohjelmointia jo hiukan osaavat käynnistelevät 15.3.2017 klo 13.00. Seuraavat ryhmät käynnistyvät syksyllä 2017.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita paikalle tutustumaan koodaustyöpajoihin.

Lisätietoja

Tommi Saksa, lehtori, HAMK, p. 050 574 5421, etunimi.sukunimi@hamk.fi (Hämeenlinna)

Hanna Salo, kehittämis- ja koulutusasiantuntija, Hämeen Kesäyliopisto p. 040 515 3290, etunimi.sukunimi@hame.fi (Riihimäki ja Forssa)

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]