Kosteus- ja homevauriokorjaukseen perehtyneitä opettajia tarvitaan lisää - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kosteus- ja homevauriokorjaukseen perehtyneitä opettajia tarvitaan lisää

Kosteus- ja homevauriokorjaukseen perehtyneitä opettajia tarvitaan lisää

09.12.2016 11:38

Kun rakennuskanta vanhenee ja korjausrakentamisen määrä kasvaa, tarvitaan lisää kosteus- ja homevauriokorjauksen osaamista ja koulutusta.

Sisäilman huono laatu sekä kosteus- ja homeongelmat ovat yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista, joka aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä haittoja ja kansantaloudellisia kustannuksia. Rakennusten kosteusvauriot aiheutuvat monesti rakennusosien vanhenemisesta, suunnitteluvirheistä tai suunnitelmien puutteista, rakennustyössä tehdyistä virheistä, puutteista rakentamisen laadun hallinnassa sekä puutteellisesta huollosta tai käyttövirheestä.

Ammattitaitoisista suunnittelijoista, korjaajista ja valvojista on jo nyt suuri pula. Osaamistarve kasvaa koko ajan, kun kokeneet, eri aikakausien rakennusmenetelmien asiantuntijat jäävät eläkkeelle. Kun rakennuskanta vanhenee ja korjausvajetta esiintyy enenevissä määrin, on syytä kiireesti kehittää kosteus- ja homekorjaamisosaamista ja koulutusta.

Maksuton koulutus opettajille alkaa tammikuussa 2017

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) järjestää rakennusalan ammatillisille opettajille ja opetuksesta vastaaville henkilöille ajankohtaista koulutusta kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä ja korjaamisesta. Koulutus perustuu terveydensuojelulain muutokseen ja asetukseen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. 1.3.2015 voimaan astuneella lakimuutoksella on pyritty muun muassa yhtenäistämään terveydellisiä olosuhteita koskevia selvityksiä ja tutkimuksia tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia ja hyväksymismenettelyä. Koulutuksen sisällöissä tehdään tiivis läpileikkaus asetuksen mukaisen kosteusvaurion kuntotukijan osaamisvaatimuksiin ja -sisältöihin.

OPH:n rahoittama maksuton “Opettaja kosteus- ja homevauriokorjauksen osaajana” -koulutus alkaa Hämeenlinnassa 17.1.2017 ja siihen sisältyy kahdeksan koulutuspäivää. Koulutus on toteutettu pääosin saman sisältöisenä vuotta aiemmin, jolloin koulutuksesta saatiin erinomaista palautetta. Koulutus perehdyttää rakennusfysikaalisesti riskialttiisiin rakenteisiin ja materiaalien vaurioitumismekanismeihin. Koulutuksessa tutustutaan kuntotutkimuksiin aitojen vahinkokohteiden kautta sekä tehdään mittausmenetelmien harjoituksia Hämeen ammattikorkeakoulun rakennuslaboratoriossa. Koulutuksen aikana perehdytään korjausvaihtoehtoihin ja niihin sisältyviin riskeihin. Kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta käsitellään terveyteen ja työsuojeluun liittyviä säädöksiä sekä sisäympäristön epäpuhtauksia.

Koulutuksen aikana opettajat työstävät kehittämistyönä omavalintaiseen aiheeseen liittyviä opetusmateriaaleja omaan opetuskäyttöön. Kehittämistyössä hyödynnetään erilaisia sähköisiä työkaluja ja verkko-oppimisympäristöjä. Tavoitteena on, että koulutuksen kautta opettajat vievät ajantasaista tietoa organisaatioonsa, joiden kautta voidaan vaikuttaa kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisyyn.

Ilmoittautumiset koulutukseen 1.1.2017 mennessä osoitteessa: www.hamk.fi/ilmoittaudu > Teknologia ja liikenne > Opettaja kosteus- ja homevauriokorjauksen osaajana

Lisätietoja:

Hämeen ammattikorkeakoulu, Marja Savolainen, p. 040 749 3818 tai sp. marja.savolainen@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]