Liittoumahallituksen kannanotto: FUAS-liittouma vahvistaa korkeakoulujen opiskelijalähtöisyyttä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Liittoumahallituksen kannanotto: FUAS-liittouma vahvistaa korkeakoulujen opiskelijalähtöisyyttä

Liittoumahallituksen kannanotto: FUAS-liittouma vahvistaa korkeakoulujen opiskelijalähtöisyyttä

08.12.2016 09:37

FUAS-liittoumayhteistyön perusta on vahvoissa, profiloituneissa ja itsenäisissä ammattikorkeakouluissa (Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu)

Ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö pohjaa vapaaehtoiseen, lisäarvoa tuottavaa toimintaa, jossa keskeisinä hyödynsaajina ovat opiskelijat. Liittoumayhteistyö tuloksellisuus näkyy laajassa, monialaisessa ja joustavassa digitaalisuutta aidosti hyödyntävässä ympärivuotisessa opintotarjonnassa, jonka kehittämisen lähtökohtana ovat opiskelijoiden tarpeet. 

FUAS-liittouma on tarjonnut opiskelijoilleen kesäopintoja aina vuodesta 2010 lähtien. Niin opintotarjonta kuin niissä suoritetut opintopisteet ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Viime kesänä lähes 4200 opiskelijaa osallistui FUAS-liittouman kesäopintoihin, jossa he suorittivat 18 000 opintopistettä, joka vastaa 86 ammattikorkeakoulututkintoa. Kasvua suhteessa vuoden 2015 kesään on 1200 opiskelijan ja 6500 opintopisteen verran. Huolimatta lisääntyneestä valtakunnallisesta kesäopintotarjonnasta, on liittouman opintotarjonta edelleen opiskelijoidensa ehdoton ykkönen. Ykkösasemaan ovat vaikuttaneet systemaattinen opiskelijoiden kuuleminen niin kesätarjonnan kehittämisessä kuin myös koko kesäopintoprosessin toteuttamisessa. Tarjontaan on lisätty vuosien saatossa opiskelijapalautteen perusteella mm. opiskelijan tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja ja kieliopintoja. Opiskelijat ovat täten aidosti voineet edistää opintojaan kesänaikana. Kesäopintojen kehittämiskyselyyn tänä vuonna vastanneista opiskelijoista joka kolmas totesikin, että nopeampi valmistuminen on seikka, joka innostaa heitä opiskelemaan kesänaikana. Tehostetulla kesäopintoprosessin mukaisella vaiheistetulla viestinnällä on lisätty niin opiskelijoiden kuin henkilöstön tietoisuutta, joka on edistänyt kokonaisuudessaan kesäopintoprosessin sujuvoittamista kaikkien osapuolten osalta. 

Liittouman opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan opiskelijat opiskelevat kesällä mieluiten itsenäisesti itsensä määrittämänä ajankohtana. Digitaalista opintotarjontaa onkin lisätty huomattavasti FUAS-yhteistyössä. Kesän 2016 tarjonnasta 60 prosenttia oli täysin digitaalista, joka mahdollisti opiskelijalle ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun sekä yksilöllisen opintopolun monialaiseen osaamiseen. Lähes 70 prosenttia kaikista kesällä suoritetuista opintopisteistä syntyi digiopintojen kautta.  Lisääntynyttä digitarjontaa tukemaan kehitetään liittoumassa nyt yhteistä laatukriteeristöä digimateriaalin tekijöille ja tuottajille. Laatukriteeristön toteuttamisella tuotetaan keinoja laadunohjaukseen ja –hallintaan osana materiaalin pedagogista ja sisällöllistä kehittämistä. Digimateriaalin käyttäjät, opiskelijat, ovat peräänkuuluttaneet yhteismitallisia, todenmukaisia kuvauksia valitakseen juuri heidän tarpeisiinsa ja heidän osaamistaan parhaiten tukevat kokonaisuudet. Laadunhallinnan kehittämisellä edistetään opintojen loppuun suorittamista. Digitaalista oppimista ja opetusta tullaan liittoumassa jatkossa edistämään entistä vahvemmin myös laajentuvalla videotarjonnalla. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK)-opiskelijoille FUAS-liittouma tarjoaa yhteisen opintotarjonnan lisäksi Master Thesis Campin, jonka avulla n. 60 opiskelijaa edisti opinnäytetyöprosessiaan kesällä 2016. Vuosittaista Master Thesis Campia aiotaan toteuttaa jatkossakin, koska opiskelijat ovat kokeneet viikon mittaisen Campin tukevan oleellisesti heidän opinnäytetyöprosessiaan, erityisesti koska opiskelijat ovat saaneet rakentaa viikon ohjelmansa oman opinnäytetyönsä kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Liittoumayhteistyöllä on edistetty lisäksi YAMK-opiskelijoiden kansainvälistymistä toteuttamalla lukuvuosittain kolme kansainvälisiä symposiumia liittouman jäsenkorkeakouluja yhdistävästä johtamisen teemoista.  Symposiumit yhdistävät jäsenkorkeakoulujen ylemmän ammattikorkeakoulujen opiskelijat, kansainväliset verkostot sekä yritys- ja muut yhteistyökumppanit. 

Opiskelijapalaute ja opiskelijoiden osallistaminen FUAS-liittouman kehittämistyöhön mm. neuvottelukuntatoiminnan avulla, on keskeisin FUAS-liittouman toiminnan kehittämisen lähtökohta. Liittouman ensisijainen tehtävä on palvella opiskelijoita ja edistää kaikilla tavoin liittoumayhteistyön heihin kohdistuvaa lisäarvoa. Saavutettuja opiskelijalähtöisiä tuloksia ei yksittäinen ammattikorkeakoulu olisi ilman liittoumayhteistyötä kyennyt saavuttamaan. Vaikuttavuus näkyy ennen kaikkea opiskelijoiden nopeampana siirtymisenä työelämään. Korkeakoulupoliittinen painopiste ja siihen liittyvä keskustelu on hallinnollisten rakenteiden sijaan suunnattava toimintaan, kehittämistyöhön ja tuloksiin, jossa opiskelija on hyödynsaaja. 

Lisätietoja: 

Kari Salmi, FUAS-liittoumahallituksen puheenjohtaja, 040 5198473, kari.salmi(at)ladec.fi 

Jaana Ignatius, FUAS-liittouman toiminnanjohtaja, 09 88687468, jaana.ignatius(at)laurea.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]