Lukiolaiset ideoivat resurssiviisaita ratkaisuja HAMKin kesäopinnoissa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lukiolaiset ideoivat resurssiviisaita ratkaisuja HAMKin kesäopinnoissa

Lukiolaiset ideoivat resurssiviisaita ratkaisuja HAMKin kesäopinnoissa

02.06.2016 13:48

Ensi viikolla yhdeksän lukiolaista pohtii ja ideoi toiminnallisin menetelmin resurssiviisaita toteutuksia osana HAMKin kesäopintoja.

Viikko aloitetaan pohtimalla, mitä resurssiviisaus on ja kuinka omilla arjen valinnoilla voi vaikuttaa luonnonvarojen riittävyyteen. Hyvinvointia tulee luoda kestävästi eikä elää yli varojen. Viikolla käsitellään kolmea teemaa. Mukana on myös HAMKin yritys- ja yhteisökumppaneita.

Maanantain teeman takana on Elenia Lämpö Oy. Kahteen uuteen päiväkotiin asennetaan aurinkopaneelit. Lukiolaiset ja HAMKin opiskelijat ideoivat, miten paneeleiden energiantuotantoa voisi päiväkodeissa seurata, ja havainnollistavat, mihin kulloinkin syntyvän energiamäärän voisi käyttää.

Tiistai ja keskiviikko toteutetaan Lasten Liikunnan Tuki ry:n kanssa. Silloin ideoidaan uudentyyppistä liikunnallista seikkailupeliä Aulangolle. Ideointi alkaa ohjatulla Aulanko-kierroksella. Sen jälkeen suunnitellaan, millainen peli yhdistyisi Aulangon miljööseen ja tarinoihin.

Torstain ja perjantain teeman kumppanina on Tekme Oy. Tuolloin suunnitellaan kouluruokailukampanjaa kahdesta näkökulmasta: ruokahävikin vähentäminen ja kouluruokailun suosion nostaminen. Suunnitelmat viedään kouluille, ja ne liitetään osaksi valtakunnallista ruokahävikkiviikkoa, joka alkaa 29.8.

Lukiolaisista kahdeksan on Hämeenlinnasta ja yksi Parolasta. Tuloksia viedään kouluille eri tavoin. Toteutusta voi seurata oppilaiden pitämästä blogista: http://kesahamk2016.blogspot.fi/

Kesäopintoviikko liittyy hankkeeseen Alueelliset järkivihreät innovaatiot (EAKR-hanke).

Lisätiedot:
Eija Raimovaara, projekti-insinööri, p. 03 646 2759

Leena Koskimäki, tutkimus- ja kehittämisassistentti, p. 03 646 7208

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]